8. Adhikaraṇasamathā

8. Adhikaraṇasamathā Ime kho panāyasmanto satta adhikaraṇasamathā Dhammā uddesaṃ āgacchanti. 655. Uppannuppannānaṃ adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāya sammukhāvinayo dātabbo, sativinayo dātabbo, amūḷhavinayo dātabbo,

ĐỌC BÀI VIẾT

7. Adhikaraṇasamathā (bhikkhunīvibhaṅgo)

7. Adhikaraṇasamathā (bhikkhunīvibhaṅgo) Ime kho panāyyāyo satta adhikaraṇasamathā Dhammā uddesaṃ āgacchanti. 1242. Uppannuppannānaṃ adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāya sammukhāvinayo dātabbo, sativinayo dātabbo, amūḷhavinayo

ĐỌC BÀI VIẾT

4. Samathakkhandhakaṃ

4. Samathakkhandhakaṃ 1. Sammukhāvinayo 185. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū asammukhībhūtānaṃ

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hành Thiền Định – Lời Nói Đầu

“Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.” Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. Tất cả chúng con được biết Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravāda là

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hành Thiền Định – Mục Lục

MỤC LỤC KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO  LỜI NÓI ĐẦU  MỤC LỤC    CHƯƠNG IX  PHÁP-HÀNH THIỀN  PHÁP-HÀNH THIỀN-ĐỊNH    *

ĐỌC BÀI VIẾT

1. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Định Nghĩa Bhāvanā

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 ĐỊNH NGHĨA BHĀVANĀ Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính

ĐỌC BÀI VIẾT

2. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Pháp Hành Thiền Định Có Hai Phần

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH CÓ HAI PHẦN – Đối-tượng thiền-định. – Tâm biết đối-tượng

ĐỌC BÀI VIẾT

3. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH 10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasiṇa 10

ĐỌC BÀI VIẾT

4. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định I

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH 10 Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Bất-Tịnh (Asubha) Asubha:

ĐỌC BÀI VIẾT

5. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định Ii

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm (Anussati) Anussati nghĩa

ĐỌC BÀI VIẾT

6. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định Iii

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH Đề-Mục Thiền-Định Vô-Lượng-Tâm (Appamaññā) 1- Đề-mục niệm

ĐỌC BÀI VIẾT

7. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định Iv

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH Đề-Mục Thiền-Định Vật Thực Đáng Nhờm Gớm

ĐỌC BÀI VIẾT

8. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định V

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH Đề-Mục Thiền-Định Phân Tích Tứ-Đại (Catudhātuvavatthāna) Catudhātuvavatthāna:

ĐỌC BÀI VIẾT

9. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định Vi

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH Bốn Đề-Mục Thiền-Định Vô-Sắc (Āruppa) Đề-mục thiền-định

ĐỌC BÀI VIẾT