Giải Thích Ngắn Gọn Về Thiền Vipassana – Thiền Sư S.n. Goenka

What is Vipassana – Thiền Vipassana là gì? Thiền Vipassana Là Gì – Thiền Sư SN Goenka अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्‍ञसरणा। धम्मदीपा

ĐỌC BÀI VIẾT