Ngày Họp Mặt Các Thiền Sư Theo Phương Pháp Ngài Mahasi Tại Panditarama Yangon 11/02/2024

Ngày Họp Mặt Các Thiền Sư Theo Phương Pháp Ngài Mahasi Tại Panditarama Yangon 11/02/2024

????Thông báo !

???? NGÀY HỌP MẶT GIA ĐÌNH PHÁP BẢO TẠI PANDITARAMA. (dành cho người hữu duyên theo truyền thống Mahasi – Upandita)

IMG 0076

????Ngày 11/2/2024 tại trung tâm thiền Panditarama-Yangon / theo truyền thống từ thời Ngài UPandita hàng năm có 1 ngày họp mặt các Thiền Sư đang giảng dạy tại các trung tâm thiền viện trong nước Myanmar và trên khắp thế giới.

IMG 0077

???? Để gìn giữ truyền thống tốt đẹp đó Ngài Thiền Sư U Paññādipā (Beelin Sayadaw) Sayadaw (hiện tại là viện chủ thiền viện Panditarama). Thỉnh mời k 121 vị Trưởng Lão, Thiền Sư, Chư Tăng và 42 tu nữ, phật tử đang giảng dạy, học tập tại các thiền viện trở về Panditarama vào ngày 11/2/2024 Dương Lịch – VÀO Chủ Nhật ngày mùng 2 tết (Tết Việt Nam).

IMG 0079

????Xét thấy đây là nhân lành duyên tốt để pt mỗi người chúng con được đến cung kính đảnh lễ, cúng dường đến các bậc thiền sư trưởng thượng cao quý còn đang hiện hữu trên thế gian này!

????‍♀️ Sāshu sādhu sādhu !!! ????????

IMG 0078

Tiểu Sử Ngài Thiền Sư U Paññādipā (Beelin Sayadaw)

☘️ Tiểu Sử Ngài Thiền Sư U Paññādipā (Beelin Sayadaw) GYI SASANA Siripavana dhammacariya aggamahakamatthanacariya /aggamahasadhamma jotikadhaja (viện chủ thiền viện Panditarama trong nước và ngoài nước).

Ngài U Paññādipā(Beelin Sayadaw) sinh ngày 16 tháng 3 năm 1933 tại làng Hninpalei thị trấn Billen ở hạ phần miến điện. Vì thế ngài được gọi là thiền sư Billen .Song thân của ngài là cụ ông U Kyaw Hmu và cụ bà là Daw hla thin.

☘️ Năm lên tám tuổi ngài bắt đầu học tiểu học trong tu viện tại làng quê nơi ngài sinh ra và thọ giới sadi năm 12 tuổi / ngài tốt nghiệp chương trình nghiêm cứu tam tạng kinh điển với tấm bằng ưu tú tại viên nghiêm cứu phật học hitlikaryi ở thaton / vào năm 20 tuổi ngài thọ giới tỳ khưu và ngài thành vị pháp sư vào năm 1956 và được thưởng danh hiệu Sasanadhaja siripavara dhammacariya ( pháp sư thượng thặng)

☘️ Năm 1956 đến năm 1959 Ngài chỉ dạy cho các chư Tăng để học và thi bằng pháp sư tại tu viện hitakari.

☘️ Năm 1960 và 1963 ngài tiếp tục ra Yangon để nghiên cứu Tam Tạng kinh điển và chú giải phụ chú giải

☘️ Năm 1964 đến 1966 ngài ở Mandalay tiếp tục nghiêm cứu kinh điểm và học tiếng anh/ năm 1967 ngài đến trung tâm thiền Mahasi nương tựu nơi Ngài Mahasi và thực hành chuyên sâu thiền vipassana dưới sự chỉ dẫn của ngài Upanditabhivamsa ngài Janakabhivamsa và ngài Sanwara

☘️ Năm 1969 ngài Mahasi muốn ngài Billen đến thiền viện Gyopintha sasana yeiktha do chính ngài Upanditabhivamsa đưa ngài đi

☘️ Năm 1969 đến năm 1986 ngài ở tại nơi giảng dạy thiền cho các thiền sinh sau đó ngài được công nhận là một vị thiền sư cao quý Nayaka kammatthanacariya)

☘️ Năm 1987 ngài thiền sư viện chủ trung tâm Mahasi ngài Upanditabhivamsa (bậc thiền sư pháp sư uyên thâm ) bổ nhiệm và yêu cầu giảng dạy tại trung tâm thiền Mahasi Yangon trong sáu năm 1990 ngài Beelin cùng viện chủ hoà thượng thiền sư Upanditabhivamsa đi giảng dạy thiền các quốc gia Nepal ,Malaysia Sigapore , Úc Châu . Thái Lan , Anh Quốc

☘️ Ngày 11 tháng 7 năm 1990 ngài cùng ngài viện chủ Upanditabhivamsa đi Anh Quốc giảng dạy thiền tại trung tâm Mahasi billenge ở anh quốc/ khi giảng dạy thiền xong ngài Upanditabhivam trở về Myanmar.

☘️ Ngài Beelin được sự thỉnh của các phật tử nên ngài tiếp tục ở lại dạy thiền cho các thiền sinh và mở các khoá tu học cho các em nhỏ/ đại học Seinhelin Anh Quốc thỉnh ngài đến dạy thiền cho các giảng viên và sinh viên ở đó / sau đó ngài tới Liverpool Warringgton để dạy giảng thiền đến các tù nhân ở đó

☘️ Năm 1991 ngài cùng ngài Upanditabhivamsa đến Hoa Kỳ dạy khoá thiền hai tháng cho các thiền sinh ngoại quốc

☘️ Năm 1991 ngài phục vụ giảng dạy trung tâm Mahasi gần Wigan ở Anh Quốc khi ấy các thành viên nơi đây yêu cầu một vị thiền sư đã có kỹ năng cả về thành tựu thiền định và thấu suốt kinh điển/
Năm 1991 đến 1995/ năm 1998 ngài về thuyết giảng thiền ở Panditarama hse main gon forest center

☘️ Năm 1999 ngài được chính phủ Myanmar trao tặng danh hiệu bậc đại xiển dương chánh pháp cao thượng (Aggamahasadhamma jotikadhaja)

☘️ Từ năm 1999 đến năm 2011 ngài được mời đến Như Lai Thiền và sau đó đảm nhiệm vị trí trụ trì tại Như Lai Thiền ở San Jose Hoa Kỳ /sự hiện diện mạnh mẽ và thanh thản của ngài đã góp phần cho sự pháp triển Phật Pháp ở đây và nhiều nước trên thế giới /

☘️ Tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016 Ngài Beelin đã giảng dạy , phục vụ không ngừng nghỉ tại trung tâm thiền lớn nhất của Panditarama Hsemaingon Center , ngài đã quản lý trùng tu và pháp triển của thiền viện với diện tích trên 100 mẫu anh, ngài đã giảng pháp cho các thiền sinh Myanmar và thiền sinh nước ngoài cả hai ngôn ngữ tiếng Myanmar và tiếng anh và cũng tham gia các hoạt đông tôn giáo, chẳng hạn thực hiện những buổi lễ xuất gia và thanh lọc giới đức cho các tu sĩ

☘️ Ngày 16 tháng 4 năm 2016 ngài viện chủ Upanditabhivamasa viên tịch ngài trở thành viện chủ tại Panditarama trong nước và ngoài nước , Ngài cũng hoạt động tích cực trong việc truyên bá giáo pháp ở nhiều quốc gia trên thế giới / Anh Quốc, Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Nepal và nhiều quốc gia khác trên thế giới..

???? Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài! Xin cúng kính chúc Ngài luôn mạnh khỏe , sống lâu , thành tựu Chánh trí chứng ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp sống này! ????????‍♀️

???? Chúng con xin hoan hỷ cúng dường thiện pháp này dưới dạng quỹ , và xin gửi đến Quỹ Hộ Tăng của tu viện Panditarama.

???? Phước duyên xin nhận đến ngày 5/2/2024 để kịp gửi đến tu viện hợp thời! Kính tri ân quý pt đã đồng hành cùng thiện pháp này!

???? Con xin tri ân tất cả thí chủ đã đồng hành cùng phước thiện này! Con xin dâng phần phước thiện này đến ba ngôi Tam Bảo quý cao . ĐỨC PHẬT BẢO , ĐỨC PHÁP BẢO VÀ ĐỨC TĂNG BẢO .

???? Con xin chia sẻ và hồi hướng phần phước này đến tất cả thân bằng quyến thuộc – người hiện tiền cũng như đã quá vãng.

????Nguyện với phần phước này của chúng con làm sẽ là nhân lành duyên tốt , hỗ trợ chúng con trên con đường chứng ngộ chân lý tứ thánh đế , chứng đắc tứ thánh đạo , tứ thánh quả và niết bàn tối thượng!
Sadhu sadhu sadhu! Lành thay!

???? THIỆN PHÁP ĐẾN NAY ĐÃ ĐƯỢC LÀM ĐẦY ĐỦ RỒI! Sadhu sadhu sadhu !!!

Ngày cúng dường sẽ là ngày 11/2/2024 (tức ngày mùng 2 tết) Xin quý thí chủ hoan hỷ hướng tâm! ????????????

 

(nguồn tin fb chị Thanh Thảo)

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nhận thấy những lợi lạc vô cùng quý báu của Dhamma mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy, khoảng Rằm tháng 4 âm lịch năm 2020, con Dhamma Nanda và các bạn hữu Dhamma đã có tác ý phát triển trang Theravada.vn và hệ thống Phật Giáo Theravāda, nhằm tổng hợp lại các tài liệu Dhamma quý báu mà các Bậc Trưởng Lão và các Bậc Thiện Trí đã dày công lưu giữ và truyền dạy, nhằm đem lại lợi lạc đến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam.