Trưởng Lão Buddhaghosa Nhà Chú Giải Kinh Điển Pali – Mục Lục & Lời Nói Đầu

TRƯỞNG LÃO BUDDHAGHOSA NHÀ CHÚ GIẢI KINH ĐIỂN PÀLI Nguyên tác: The Life and work of Buddhaghosa Tác giả: Bimala

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I: Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa (nhà Chú Giải Kinh Điển Pali)

Chương I:  CUỘC ĐỜI NGÀI BUDDHAGHOSA   Tính ưu việt nơi ngài Buddhaghosa Trong lịch sử văn học Phật giáo

ĐỌC BÀI VIẾT