Khái Niệm Và Thực Tại Trong Tư Tưởng Phật Giáo Nguyên Thủy – Mục Lục Và Lời Nói Đầu

Bhikkhu Ñāṇananda là một tu sĩ Phật giáo Sri Lanka. Trước khi thọ giới xuất gia, ngài là trợ lý

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 1a – Papañca Và Papañcasaññā-saṅkhā

[I.a] Papañca và Papañcasaññā-Saṅkhā Papañca – một từ then chốt trong thuật ngữ kinh tạng. Từ ‘papañca’, khi được thấy

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 1b – Papañca Và Papañcasaññā-saṅkhā (tt)

[I.b] Papañca và Papañcasaññā-Saṅkhā (tt) Tính Hợp Lý Tương Đối Và Giá Trị Thực Dụng Của Các Khái Niệm ‘Người

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 1c – Papañca Và Papañcasaññā-saṅkhā (tt) 2

[I.c] Papañca và Papañcasaññā-Saṅkhā (tt) Trú Trong Không Tính Một minh họa sáng tỏ hơn về sự kiện rằng sự

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 2 – Những Bình Giải Về Papañca Và Papañca-saññā-saṅkhā

[II] Những Bình Giải Về Papañca và Papañca-Saññā-Saṅkhā Trong cố gắng của chúng tôi nhằm xác định và đánh giá

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 5 – Các Học Giả Hiện Đại Nói Về Papañca Và Papañca-saññā-saṅkhā

[V] Các Học Giả Hiện Đại Nói Về Papañca và Papañca-Saññā-Saṅkhā Hầu như không có bất cứ sự nhất trí

ĐỌC BÀI VIẾT