Tâm Và Đạo: Quán Tưởng Về Cuộc Sống Trong Đạo Phật – Phần I – Chương Ii – Tứ Diệu Đế

Chương 2: TỨ DIỆU ĐẾ   Lúc Đức Phật vừa đại ngộ dưới cội bồ đề, Ngài nghĩ, “Chắc sẽ

ĐỌC BÀI VIẾT

Tâm Và Đạo: Quán Tưởng Về Cuộc Sống Trong Đạo Phật – Phần Ii – Chương Ix – Quán Niệm Hơi Thở

Chương 9: QUÁN NIỆM HƠI THỞ   Quán niệm hơi thở (tiếng Pali là anapanasati) là phương pháp hành thiền

ĐỌC BÀI VIẾT