Lễ Dâng Y Kathina – Kathina Nghĩa Là Gì? Dâng Y Thường & Dâng Y Kathina?

Kathina nghĩa là gì? Danh từ kathina có nhiều nghĩa, trong bộ Vimativinodanīṭīkā, bộ Vajirabuddhiṭīka định nghĩa rằng: “Kathinan’ti pañcānisaṃse

ĐỌC BÀI VIẾT