ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT

CHỮ VIẾT TẮT 

ANAṅguttara NikāyaTăng Chi Bộ Kinh
Ap.ApadānaSự Nghiệp Anh Hùng –

Tập thứ 13 trong Tiểu Bộ Kinh

Comy.CommentaryChú giải
Dhp.DhammapadaKinh Pháp Cú –

Tập thứ 2 trong Tiểu Bộ Kinh

DNDīgha NikāyaTrường Bộ Kinh
Jāt.JātakaChuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh
Mil.MilindapañhaMi Tiên Vấn Đáp
MNMajjhima NikāyaTrung Bộ Kinh
Pv.PetavatthuChuyện Ngạ Quỷ –

Tập thứ 7 trong Tiểu Bộ Kinh

SNSaṃyutta NikāyaTương Ưng Bộ Kinh
Snp.Sutta NipātaKinh Tập –

Tập thứ 5 trong Tiểu Bộ Kinh

Thag.TheragāthāTrưởng Lão Tăng Kệ
Thig.TherīgāthāTrưởng Lão Ni Kệ
Ud.UdānaCảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Tự Thuyết – Tập thứ 3 trong Tiểu Bộ Kinh
Vin.Vinaya PiṭakaTạng Luật
Vv.VimānavatthuChuyện Thiên Cung –

Tập thứ 6 trong Tiểu Bộ Kinh

Các bài viết trong sách