Pháp Hội Rằm Tháng 10: Tải Tài Liệu & Cập Nhật Lịch Chương Trình Do Sư Hộ Giới Hướng Dẫn

Thông Báo Pháp Hội Rằm Tháng 10: Những Sự Kiện Lịch Sử Quan Trọng Vào Ngày Rằm Tháng 10 Trong Tam Tạng Pali

 

THỌ 8 GIỚI UPOSATHA & DHUTANGA-3

 

CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT PHÁP & NGÀY THỰC HÀNH 8 GIỚI UPOSATHA KINH ĐIỂN 18-19/11/2021 DO SƯ HỘ GIỚI HƯỚNG DẪN TẠI SĪMĀ CHÁNH PHÁP ĐĂNG, QUẢNG TRỊ & ONLINE QUA ỨNG DỤNG ZOOM

(THỨ 5 & THỨ 6, RẰM THÁNG 10 PHẬT LỊCH 2565/ẤT SỬU, TỨC NGÀY 18-19/11/20210)

Kính bạch quý Chư Tăng, quý Cô Tu Nữ và kính thưa quý đại chúng,

BTC xin gửi thông báo Chương Trình Thuyết Pháp & Ngày Thực Hành 8 Giới Uposatha Kinh Điển Online & Offline 18-19/11/2021 – Cơ Hội Thực Hành Pháp Dhutaṅga Cao Thượng (Thọ Đầu Đà) & Cúng Dường Cao Thượng Đến Đức Phật – do Sư Hộ Giới hướng dẫn.

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT PHÁP NGÀY 18/11:

 • 19h00 – 21h30 ngày 18/11: Sư Hộ Giới thuyết pháp về những sự kiện lịch sử quan trọng vào ngày Rằm Tháng 10 trong Tam Tạng Pali

CHƯƠNG TRÌNH THỌ 8 GIỚI UPOSATHA NGÀY 19/11:

Đăng ký tham dự chương trình phù hợp: https://forms.gle/zqgRh4nXxhZdDARR8

THỜI SÁNG:

 • 4h 19/11 thức dậy vệ sinh cá nhân.
 • 4h30’ 19/11 tập trung chánh điện cùng làm phận sự người con Phật.
 • 5h 19/11 xin thọ trì tam quy và 8 giới Uposatha.
 • 5h30’ 19/11 chuẩn bị trái cây, nước trà, sữa, cháo dâng sáng lên đức Phật.
 • 6h 19/11 dâng sáng lên đức Phật.
 • 6h30’ 19/11 dùng cháo sáng.
 • 7h30’ 19/11 thuyết pháp về bài kinh Uposatha.
 • 9h 19/11 kinh hành niệm về Uposatha.
 • 9h30 19/11 thuyết giảng phương pháp niệm Ân Đức Phật tóm lược.
 • 10h30 19/11 vệ sinh cá nhân.

THỜI TRƯA:

 • 11h 19/11 dùng trưa.
 • 12h 19/11 kinh hành thực hành niệm Ân đức Phật.
 • 12h30 19/11 ngồi thiền thực hành niệm Ân đức Phật.

THỜI CHIỀU:

 • 13h30’ 19/11 thuyết giảng tóm lược về Ân đức Pháp.
 • 15h 19/11 kinh hành thực hành niệm Ân đức Pháp.
 • 15h30’ 19/11 ngồi thiền thực hành niệm Ân đức Pháp.
 • 16h 19/11 kinh hành, vệ sinh cá nhân.
 • 17h 19/11 thuyết giảng tóm lược về Ân đức Tăng.
 • 18h30’ 19/11 kinh hành thực hành niệm Ân đức Tăng.

THỜI TỐI:

 • 19h 19/11 đốt đèn cúng dường ngày rằm tháng 10.
 • 19h30’ 19/11 thuyết giảng ý nghĩa ngày Rằm tháng 10 (buổi 2)
 • 21h30’ 19/11 phát nguyện thọ hạnh dhutaṅga.
 • 21h45’ 19/11 kinh hành niệm Ân đức Phật.
 • 22h30’ 19/11 vấn đáp Phật pháp.

THỜI ĐÊM:

 • 0h30’ 20/11 offline tự thực hành thiền.
 • 2h30 20/11 giải đáp chung trong đêm dhutaṅga
 • 4h30 20/11 nghe kinh chia phước, hồi hướng.
 • 5h 20/11 Kết thúc ngày Uposatha kinh điển.

Quý vị có thể đăng ký tham dự chương trình offline tại chùa Chánh Pháp Đăng, Quảng Trị, hoặc tham dự online thông qua ứng dụng Zoom:

* Zoom: phatgiao.info | ID: 2910198000 | Pass: 123456789

* LIVE: YouTube.com/c/THERAVADAVN | Theravada.vn/LIVE

Kính thông báo! 🙏😊

 

TẢI SLIDE SỬ DỤNG TRONG PHÁP HỘI: NGÀY THỌ 8 GIỚI UPOSATHA KINH ĐIỂN

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ