Bài Kinh Đức Phật Dạy Về Đầu Tư – Sư Hộ Giới Thuyết Pháp 13/10/2021

Thông Báo Buổi Thuyết Pháp: Bài Kinh Đức Phật Dạy Về Đầu Tư – Sư Hộ Giới Thuyết

 

Kính thưa quý vị,

Thứ 4, ngày 13/10 này, lúc 19h30 Sư Hộ Giới sẽ thuyết pháp với chủ đề rất gần gũi với đời sống cư sĩ chúng ta: “Bài kinh Đức Phật dạy về đầu tư”.

– Thời gian: 19:30 – 21:30, thứ 4 ngày 13/10/2021
– Link Zoom rút gọn: http://phatgiao.info
– ID: 291 019 8000 – Passcode: 123456789
– Link LIVE trên kênh YouTube: youtube.com/c/THERAVADAVN

P.s. Quý vị có thể tham gia lớp qua ứng dụng Zoom hoặc theo dõi LIVE trên kênh YouTube PHẬT GIÁO THERAVADA VN. Ngoài ra quý vị có thể tham gia lớp trực tiếp tại cửa sổ Zoom tại đây ạ: https://theravada.vn/live

 

-ooOoo-

Nội dung bài kinh bản Pali:

 

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA

(BỘ TỔNG HỢP VỀ KHUDDAKA)

(TẬP KHUDDAKAPĀṬHA PĀḶI)

9- KINH NIDHIKAṆḌA – PHẦN ĐẦU TƯ

 1. Nidhiṃ nidheti puriso, gambhīre odakantike;
  Atthe kicce samuppanne, atthāya me bhavissati.
 1. Rājato vā duruttassa, corato pīḷitassa vā;
  Iṇassa vā pamokkhāya, dubbhikkhe āpadāsu vā;
  Etadatthāya lokasmiṃ, nidhi nāma nidhīyati.
 1. Tāvassunihito santo, gambhīre odakantike;
  Na sabbo sabbadā eva, tassa taṃ upakappati.
 1. Nidhi vā ṭhānā cavati, saññā vāssa vimuyhati;
  Nāgā vā apanāmenti, yakkhā vāpi haranti naṃ.
 1. Appiyā vāpi dāyādā, uddharanti apassato;
  Yadā puññakkhayo hoti, sabbametaṃ vinassati.
 1. Yassa dānena sīlena, saṃyamena damena ca;
  Nidhī sunihito hoti, itthiyā purisassa vā.
 1. Cetiyamhi ca saṅghe vā, puggale atithīsu vā;
  Mātari pitari cāpi, atho jeṭṭhamhi bhātari.
 1. Eso nidhi sunihito, ajeyyo anugāmiko;
  Pahāya gamanīyesu, etaṃ ādāya gacchati.
 1. Asādhāraṇamaññesaṃ, acorāharaṇo nidhi;
  Kayirātha dhīro puññāni, yo nidhi anugāmiko.
 1. Esa devamanussānaṃ, sabbakāmadado nidhi;
  Yaṃ yadevābhipatthenti, sabbametena labbhati.
 1. Suvaṇṇatā susaratā, susaṇṭhānā surūpatā;
  Ādhipaccaparivāro, sabbametena labbhati.
 1. Padesarajjaṃ issariyaṃ, cakkavattisukhaṃ piyaṃ;
  Devarajjampi dibbesu, sabbametena labbhati.
 1. Mānussikā ca sampatti, devaloke ca yā rati;
  Yā ca nibbānasampatti, sabbametena labbhati.
 1. Mittasampadamāgamma, yonisova payuñjato;
  Vijjā vimutti vasībhāvo, sabbametena labbhati.
 1. Paṭisambhidā vimokkhā ca, yā ca sāvakapāramī;
  Paccekabodhi buddhabhūmi, sabbametena labbhati.
 1. Evaṃ mahatthikā esā, yadidaṃ puññasampadā;
  Tasmā dhīrā pasaṃsanti, paṇḍitā katapuññatanti.

Nidhikaṇḍasuttaṃ niṭṭhitaṃ

Sư Hộ Giới thuyết giảng trực tiếp qua Zoom lúc 19h30, ngày 13/10/2021 theo sự thỉnh cầu mong muốn cúng dường pháp bảo nhân sinh nhật thứ 45 của Sư Hộ Giới, gia đình Tịnh Thanh – Sài Gòn.

Kính thông báo,

BQT Theravada.vn

 

Xem 1 số bài Sư Hộ Giới Thuyết Pháp trong Pháp hội Rằm tháng 6 tại đây:

 

Xem 1 số bài Sư Hộ Giới Thuyết Pháp trong Pháp hội Rằm tháng 7 tại đây:

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ