Thông báo Ngài Tam Tạng 10 thuyết bài Kinh Mahāsatipaṭṭhānasutta – Đại Kinh Thiết Lập Niệm

Tin vui: Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 10 & Đại Đức Tiến Sĩ Thiện Đức sẽ tiếp tục ban bố thời Pháp bảo vào chiều Chủ Nhật hàng tuần!

Kính thưa toàn thể quý vị,

Hiện nay nhiều người trong chúng ta đã đi hành thiền hoặc đang quan tâm đến thiền, đặc biệt là phương pháp thiền Vipassana (thiền Tứ Niệm Xứ) mà Đức Phật đã chỉ dạy.

Để các hành giả có thể chuẩn bị hành trang, bổ sung các kiến thức hữu ích và được vững vàng trong phương pháp thiền này, bám sát theo những gì Đức Phật đã giảng dạy được kết tập trong Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka Pāli, Chú Giải Pāli, chúng con đã cung thỉnh Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng thứ 10 Sundara Sayadaw và Đại Đức Tiến Sĩ Thiện Đức Kusalaguṇa Sayadaw thuyết Pháp.

 

Với tâm từ, các Ngài đã đồng ý lời thỉnh mời, và Pháp hội vào khoảng 15h chiều Chủ Nhật hàng tuần sẽ được khởi động trở lại.

Để hỗ trợ các hành giả và quý vị hữu duyên hiểu rõ hơn về Dhamma và phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ, thiền Vipassana dựa theo những gì Đức Phật Gotama đã chỉ dạy, Ngài Trưởng Lão Tam Tạng Thứ 10 Thiền Sư Sundara Bhadanta và Đại Đức Tiến Sĩ Thiện Đức sẽ ban bố thời Pháp bảo vào lúc 15h30 chiều chủ Nhật hàng tuần.
Chủ đề đầu tiên các Ngài sẽ thuyết giảng là bài Kinh Mahāsatipaṭṭhānasutta – Đại Kinh Thiết Lập Niệm (Đại Niệm Xứ).
Thời gian và thông tin tham gia Pháp hội:

Đặc biệt, Pháp hội lần này sẽ có phần trả lời câu hỏi. Sau 1 số buổi đầu nghe pháp, từ khoảng buổi thứ 3 trở đi sẽ có 30-40 phút trả lời câu hỏi (chúng con sẽ tiếp nhận câu hỏi từ quý vị và gửi tới các Ngài trước buổi giảng Pháp).

Đây là duyên lành hiếm có để chúng ta được lắng nghe Pháp bảo, được thực hành Pháp bảo dưới sự hướng dẫn của Bậc Thông Thuộc Tam Tạng, Bậc Thấu Suốt Tam Tạng, Bậc Giữ Gìn Kho Tàng Pháp Bảo, Ngài Trưởng Lão Tam Tạng Thiền Sư Sundara Sayadaw, và Bậc Thiện Trí Học Sĩ Cao Quý, Đại Đức Tiến Sĩ Thiện Đức Kusalaguṇa.

Vì lợi ích cho nhiều người, nguyện thông tin Pháp hội lần này được lan tỏa đến cộng đồng, nguyện thiện pháp được thành tựu và đem lại lợi lạc cho phần đông! Nguyện Phật giáo trường tồn! Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

BTC kính thông báo! 🙏🙏🙏

 

CÁC BÀI PHÁP NGÀI TAM TẠNG 10 THUYẾT

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nhận thấy những lợi lạc vô cùng quý báu của Dhamma mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy, khoảng Rằm tháng 4 âm lịch năm 2020, con Dhamma Nanda và các bạn hữu Dhamma đã có tác ý phát triển trang Theravada.vn và hệ thống Phật Giáo Theravāda, nhằm tổng hợp lại các tài liệu Dhamma quý báu mà các Bậc Trưởng Lão và các Bậc Thiện Trí đã dày công lưu giữ và truyền dạy, nhằm đem lại lợi lạc đến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam.