CHƯƠNG 16 – HAI ĐẠO SĨ UPATISSA VÀ KOLITA ĐẾN DƯỚI CH N ĐỨC PHẬT TOÀN GIÁC

(11)  Manuññabhūta ca mahī somantā virājamānā haritāva saddalā supupphirukkhā molinivalañkata samayo Mahāvīra aṅgīrasānaṃ. Bạch Đức Thế Tôn, Đấng Đại Hùng,

ĐỌC BÀI VIẾT

CHƯƠNG 16 – HAI ĐẠO SĨ UPATISSA VÀ KOLITA ĐẾN DƯỚI CH N ĐỨC PHẬT TOÀN GIÁC

(41)  Vissuddhamabbhaṁ gaganaṁ surammaṁ maṇimayehi samalaṅkatāva disā ca sabbā atirocayanti samayo Mahāvīra aṅgīrasānaṃ. Bạch Đức Thế Tôn, Đấng Đại Hùng,

ĐỌC BÀI VIẾT

CHƯƠNG 20 – SỰ CHỨNG ĐẮC KHÁC NHAU CỦA SÁU VỊ HOÀNG TỬ – CÂU CHUYỆN VỀ TRƯỞNG GIẢ ANĀTHAPIṆḌIKA (CẤP-CÔ-ĐỘC)

Câu chuyện về Trưởng giả Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) Đức Phật cho phép các vị tỳ khưu được thọ dụng tịnh xá

ĐỌC BÀI VIẾT