NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO – TỲ KHƯU HỘ PHÁP

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita) Lời Nói Đầu Nhân dịp đêm rằm

ĐỌC BÀI VIẾT

NGÀY RẰM THÁNG 4 TRONG PHẬT GIÁO – TỲ KHƯU HỘ PHÁP – LỜI NÓI ĐẦU

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Dhammapaṇṇākāra BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU          nhận danh hiệu Aggamahāpaṇḍita tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011

ĐỌC BÀI VIẾT

ĐÊM RẰM THÁNG TƯ – ĐỨC-BỒ-TÁT TRỞ THÀNH ĐỨC-PHẬT

Đêm rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh

ĐỌC BÀI VIẾT