Phật mẫu Mahāmāyādevī quy thiên

Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đản sinh ra đời đến ngày thứ bảy, Mẫu-hậu Mahāmāyādevī của Đức-Bồ-tát Thái-tử quy thiên, bởi vì, Bà đã hết tuổi thọ. Mẫu-hậu Mahāmāyādevī hưởng thọ 56 năm 4 tháng 27 ngày ở cõi người.

Sau khi Bà Mahāmāyādevī chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tên Santussita trên cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) là cõi trời thứ tư trong 6 cõi trời dục-giới. Chư-thiên trên tầng trời thứ tư này có tuổi thọ 4.000 năm tuổi trời, so với thời gian cõi người bằng 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tusita này bằng 400 năm ở cõi người.

 

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app