Thiền Vipassana Là Gì? Viện Nghiên Cứu Thiền Vipassana VRIDhamma

Thiền Vipassana là gì? Tải slide Thiền Vipassana Là Gì – Thiền Sư SN Goenka अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्‍ञसरणा। धम्मदीपा विहरथ धम्मसरणा

ĐỌC BÀI VIẾT

Thiền Anapana Là Gì? Hướng Dẫn Thiền Cho Người Mới – Thiền Sư S.N. Goenka

Thiền Anapana Quan Sát Hơi Thở Là Gì? इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं। तदज्‍जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्‍नं विय अङ्कुसग्गहो॥

ĐỌC BÀI VIẾT

Lịch Sử Và Sự Lan Truyền Thiền Vipassana – Viện Nghiên Cứu Vipassana VRIDhamma

Sự Truyền Bá Vipassana Ở Thời Cổ Xưa चरथ, भिक्खवे, चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। मा एकेन

ĐỌC BÀI VIẾT

Các Nguyên Tắc Cốt Lõi Của Các Khoá Thiền Vipassana Tại Trung Tâm Ngài Goenka Giảng Dạy

Giới thiệu phương pháp và nội quy của khóa thiền Vipassana Vipassana là một trong những phương pháp thiền cổ

ĐỌC BÀI VIẾT