TIỂU SỬ NGÀI THIỀN SƯ S.N. GOENKA

Satya Narayan Goenka thường được gọi tắt là S.N. Goenka. Ông sinh ngày 30 tháng 1 năm 1924 và mất ngày 29 tháng 9 năm 2013. Ông

ĐỌC BÀI VIẾT