Thiền Anapana Là Gì? Hướng Dẫn Thiền Cho Người Mới – Thiền Sư S.N. Goenka

Thiền Anapana Quan Sát Hơi Thở Là Gì? इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं। तदज्‍जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्‍नं विय अङ्कुसग्गहो॥

ĐỌC BÀI VIẾT

Audios Cuốn Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Thiền Sư S.N. Goenka

Audios Cuốn Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Thiền Sư S.N. Goenka     TẢI MOBILE

ĐỌC BÀI VIẾT