BIẾT VÀ THẤY – BÀI PHÁP THOẠI 2 – HÀNH GIẢ TU TẬP AN CHỈ ĐỊNH TRÊN CÁC ĐỀ MỤC THIỀN KHÁC NHƯ THẾ NÀO

BÀI PHÁP THOẠI 2 Hành giả tu tập An chỉ định trên các đề mục Thiền khác như thế nào

ĐỌC BÀI VIẾT

BIẾT VÀ THẤY – BÀI PHÁP THOẠI 8 – NHỮNG ƯỚC NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT CHO CÁC HÀNG ĐỆ TỬ VÀ GIÁO PHÁP CỦA NGÀI

BÀI PHÁP THOẠI 8 Những ước nguyện của Đức Phật cho các hàng đệ tử và giáo pháp của Ngài

ĐỌC BÀI VIẾT

ÁNH SÁNG CỦA TUỆ – CHƯƠNG 4 – CHUYỂN SANG THIỀN ‘BIẾN XỨ’ (KASIṆA) TRẮNG

– CHƯƠNG 4 – CHUYỂN SANG THIỀN ‘BIẾN XỨ’ (KASIṆA) TRẮNG   Về việc chuyển từ thiền dựa vào xương

ĐỌC BÀI VIẾT