Vipassana trong Xã Hội

Thế giới sẽ chỉ an lạc chỉ khi nhân loại an lạc và hạnh phúc. Thay đổi phải bắt đầu từ mỗi cá nhân. Nếu rừng cây héo úa và bạn muốn hồi sinh nó, bạn phải tưới tẩm từng cây một của khu rừng. Nếu bạn muốn thế giới an lạc, bạn nên học cách trở nên an lạc. Chỉ khi đó bạn mới có thể mang lại an lạc cho thế giới – S.N.Goenka

An lạc cho bản thân, An lạc cho thế giới

Vùng đất Ấn Độ cổ xưa đã gửi gắm không chỉ thông điệp về an lạc và hòa hợp, mà còn hơn thế nó đã chỉ ra con đường để đạt được điều đó. Nếu chúng ta chỉ muốn an lạc trong xã hội loài người, chúng ta không thể bỏ qua những cá nhân. Ngài S.N.Goenka đã nói, “Nếu không có an lạc trong tâm trí của mỗi cá nhân, làm thế nào có được an lạc thực sự cho thế giới?”. Đúng thế, một người với tâm xáo động, luôn tràn đầy giận dữ, ghen ghét, ác ý và oán thù thì không thể mang lại an lạc cho thế giới. Những bậc giác ngộ trước đây đã khuyên “Biết mình”. Điều này có nghĩa không đơn thuần chỉ là biết ở mức độ lý trí, hoặc chấp nhận ở mức độ tình cảm hay mức độ sùng tín. Khi ta kinh nghiệm sự thật về chính mình, trong chúng ta, ở mức độ kinh nghiệm, ta đang an lạc.

Để hiểu về sự thật bên trong, Đức Phật đã chỉ ra con đường Bát Chánh Đạo với ba trụ cột là sila (đạo đức), samadhi (làm chủ tâm) và panna hay ’pragya’ (thanh lọc tâm, bằng việc phát triển cái nhìn thấu suốt).

Vipassana, là tinh hoa thực hành những lời dạy Đức Phật, không đơn thuần là lý thuyết hoặc triết thuyết cho bất kì giải trí tri thức và thảo luận triết học, hay trò chơi cảm giác hoặc trò chơi sùng tín. Phương pháp gần với thực tiễn, mang tính thực hành, hợp lý, khoa học, không tông pháp và mang lại kết quả. Bằng việc thực hành Vipassana, người đó kinh nghiệm sự thật bên trong, hiểu ra cách thức tâm và thân liên tục ảnh hưởng lẫn nhau.

Việc thực hành Vipassana giúp đưa một người từ tâm bất tịnh đến tâm thanh tịnh. Sự chuyển hóa thay đổi con người ta theo cách tuyệt vời. Phương pháp không có ma thuật hay phép màu; phương pháp là khoa học thuần khiết về việc quan sát tương tác bên trong của tâm và vật chất. Một người chứng nghiệm cách tâm liên tục ảnh hưởng lên thân vật chất, và cách thân ảnh hưởng đến tâm. Thông qua quan sát chuyên chú, luật tự nhiên trở nên dần rõ ràng, mỗi khi ai đó tạo ra những tiêu cực trong tâm, người đó bắt đầu đau khổ; và mỗi khi người đó thoát khỏi tiêu cực, người đó tận hưởng niềm an lạc và hòa hợp.

Khi mỗi người trở nên an lạc và bắt đầu sống một cuộc đời đạo đức, toàn thể xã hội sẽ trở thành xã hội lý tưởng, hạnh phúc và an lạc. Sau cùng, chính cá nhân sẽ làm nên xã hội.

Để đọc thêm thông tin về sự liên hệ của Vipassana trong Xã hội, vui lòng nhấn vào đây.

Một nghệ thuật sống của sự chuyển hóa cá nhân

Trong lời giảng của Đức Phật, con người là trọng tâm; khi chúng ta nói về con người, tâm trí là trọng tâm; khi ta nói về tâm trí, sự thanh tịnh là trọng tâm, vì điều đó tạo ra tình yêu thuần khiết và lòng từ ái. Tâm thanh tịnh chỉ có thể đạt được khi tâm loại bỏ các bất tịnh từ tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Chính gốc rễ này của tâm tạo ra và nhân lên các bất tịnh. Và, nếu khuôn mẫu thói quen không thay đổi, tâm bất tịnh vẫn không thay đổi; cá nhân cũng không thay đổi; và nếu cá nhân vẫn không thay đổi, xã hội và thế giới vẫn sẽ không thay đổi. Vì thế Đức Phật đã chỉ ra nguồn gốc của khổ đau, chính đây là nền tảng của vấn đề. Để diệt trừ nền tảng bất tịnh này, Ngài đã tìm lại công cụ mạnh mẽ của Vipassana.

Phương pháp cổ xưa này nay đã được truyền bá lại khắp thế giới. Hàng triệu người tham dự các khóa thiền ở Ấn Độ và những nơi khác trên thế giới. Những người từ các cộng đồng, truyền thống và tôn giáo khác nhau đến để học kỹ thuật này, để đạt cùng lợi lạc. Cách nhìn quân bình về “hiểu chính ta, bởi chính ta, vì ta”, như vài thiền sinh gọi, giúp người đó sống an lạc và hòa hợp với chính họ và những người khác. Sự chuyển hóa trong thái độ của thiền sinh khi kết thúc khóa thiền, họ đã giảm căng thẳng và tăng tính quân bình.

Một lợi lạc chung khác là tăng sự tập trung và hiệu quả làm việc, sự thay đổi tích cực về hành vi, ra quyết định hiệu quả hơn, lời nói bình hòa và cảm giác hòa hợp với người khác. Khi đạt được trí tuệ thông qua kinh nghiệm cá nhân, người đó thay thế lòng phán xét bằng lòng từ ái, sự đố kị khi người khác thành công bằng niềm vui; sự tham lam và kiêu căng chuyển thành lòng bao dung và khiêm tốn. Sự thay đổi tâm này là sự chuyển hóa thật do Vipassana mang lại.

Vipassana cũng giúp nhiều người thoát khỏi chứng nghiện ngập các chất say/nghiện, các phức cảm, trầm cảm, vấn đề sức khỏe kinh niên và các chứng bệnh tâm thần. Việc tâm trở nên lạc quan mang lại sức khỏe tốt hơn. Thông qua thực hành Vipassana, nhiều thiền sinh đã có thể đối mặt với tình huống hay thay đổi trong đời sống, cản trở, ốm đau và thậm chí là cái chết, với tâm trí quân bình hoàn hảo.

Để đọc về kinh nghiệm của các thiền sinh chia sẻ về tác động của Vipassana trong đời sống, tài liệu nghiên cứu và các đề tài liên quan, vui lòng nhấn vào VRIDhamma.org. 

Vipassana – Một công cụ mạnh để hợp nhất xã hội

Những lời dạy của Đức Phật chưa bao giờ là giấc mộng Utopian (Giấc mộng về xã hội hoàn hảo) của chủ nghĩa lý tưởng sáo rỗng; đó là một sức mạnh gắn kết tuyệt vời cho xã hội chia rẽ của chúng ta. Điều này đã được minh chứng trong 46 năm qua – quần chúng và các nhà lãnh đạo thuộc các tôn giáo, đoàn thể khác nhau, các cộng đồng, tầng lớp xã hội khác nhau từ các quốc gia, nền văn hóa khác nhau, đã tham dự các khóa thiền Vipassana một cách đông đảo.

Có thể họ có địa vị kinh tế hoặc địa vị xã hội, những người thực hành chân chính lời dạy của Đức Phật không thể và sẽ không phân biệt đối xử bất kỳ người nào. Con người thực hành thiền cùng nhau và ăn cùng nhau không phân biệt điều nào gọi là “địa vị” cao hay thấp thậm chí theo truyền thống xã hội là không thể chạm tới. Đây là lời dạy trong phương pháp thực hành của Đức Phật. Lời dạy khuyến khích sự nhìn nhận bình đẳng và hợp nhất, không chỉ đơn thuần ở mức độ nguyên tắc, mà còn ở mức độ thực tiễn.

Giống như các nhánh phụ chảy vào dòng sông, những lời dạy của Đức Phật là sự liên kết (triveni) của sila (đạo đức), samadhi (làm chủ tâm) và panna cũng như ‘pragya’ (thanh lọc tâm, bằng sự phát triển cách nhìn thấu suốt), tất cả lời dạy đều rất phổ quát và không tông phái. Đó là lý do tại sao, trong thời Đức Phật và thậm chí hiện tại, những người từ nhiều tông phái, truyền thống, quốc gia và nền văn hóa sẵn lòng thực hành Vipassana và tận hưởng cùng lợi lạc.

Điều đáng ghi nhận, cho đến ngày nay, hàng ngàn linh mục Cơ đốc giáo và masơ, không đếm kể các đạo sĩ Jain và thánh nữ, vô số tu sĩ đạo Hindu và Phật tử và các ni sư cũng đã tham dự các khóa thiền Vipassana. Các cư sĩ tại gia theo những truyền thống này cũng có hàng trăm ngàn người và số này đang nhân lên theo mỗi năm.

Những lời dạy không tông phái và đầy khoa học của Đức Phật đang lan tỏa ở mức độ rộng lớn như một  phương pháp vững chắc và thiết thực để đạt sự hợp nhất xã hội. Vì rằng, khi một người kinh nghiệm dần dần lời dạy của Đấng Giác Ngộ, người đó khó thể tin rằng có sự khác biệt giữa các đoàn thể, cộng đồng, tông phái, giới tính, đẳng cấp xã hội và các nhân tố khác gây nên sự phân biệt xã hội. 

Vipassana là công cụ cải cách

Vai trò của Vipassana trong cải cách ở ba phần. Thứ nhất: phương pháp giúp loại trừ các ô tạp ẩn sâu bên dưới biểu hiện thành trạng thái tâm tiêu cực trong hành vi. Thứ hai: phương pháp giúp những người kém may mắn chịu đựng được nỗi khổ. Thứ ba: gia tăng sức mạnh trong việc hỗ trợ những người, nhân viên xã hội và các bác sĩ của họ.

Một ví dụ trong phạm vi cải tạo nhà tù. Các khóa thiền trong nhà tù Tihar đã đạt kết quả trong việc gia tăng tính kỷ luật và tăng sự hòa hợp tốt hơn giữa các tù nhân và nhân viên, khi đại diện của cả hai bên đã học về phương pháp tự quán chiếu bên trong.

Việc thực hành tổ chức các khóa thiền Vipassana trong tù được phổ biến trong thời Hoàng đế Asoka, và ngày nay, sau nhiều niên kỷ, phương pháp thanh lọc tâm của Vipassana đã lần nữa chạm đến một trong những tầng lớp đáng thương nhất của xã hội. Khóa thiền Vipassana lịch sử đầu tiên được tổ chức vào năm 1975 tại Nhà Tù Trung tâm, Jaipur, Rajasthan. Tù nhân bị kết án, bị xét xử, tội phạm nghiêm trọng đã tham gia khóa thiền Vipassana và có thể nhận lấy chìa khóa giải thoát khỏi gông xiềng thậm chí nhiều hơn các xiềng xích quanh tay chân – xiềng xích từ khuôn mẫu thói quen của tâm tạo ra những tiêu cực như nóng giận, thù ghét và ác ý. Để đọc chi tiết về khóa thiền Vipassana trong Nhà Tù Trung Tâm, Jaipur, vui lòng nhấn vào đây.

Kinh nghiệm thực tiễn bên trong đã giúp đỡ cho hàng ngàn người đau khổ trong tù. Các khóa thiền Vipassana thực hiện trong các nhà tù tại Ấn Độ, Nepal, Canada, Colombia, Israel, Thái Lan, Anh Quốc và Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống của các tù nhân. Hành thiền giảm sự thù địch và bất lực, giúp họ trở thành người tốt và có hi vọng. Những tù nhân không chỉ cải thiện bản thân họ mà còn được khích lệ trở thành thành viên hữu ích cho cộng đồng sau khi hết hạn tù. Sau khi được phóng thích, nhiều tù nhân đã đến ngay các khóa thiền Vipassana để phục vụ; vài người đến gia đình nạn nhân của mình xin được tha thứ, trong khi số khác thậm chí còn chăm nom gia đình thân nhân những người bị ảnh hưởng bởi tội ác của họ.

Các nhà tù ở Ấn độ đang tổ chức các khóa thiền Vipassana cho các tù nhân, như là phương tiện cải tạo. Các nhà tù ở quốc gia khác như Mỹ và Vương Quốc Anh cũng đã bắt đầu giới thiệu Vipassana. Nhiều quan chức nhà tù khắp các quốc gia nhận thấy rằng thực hành thiền Vipassana trong xã hội sẽ giúp ngăn ngừa tội phạm. Phòng tránh còn tốt hơn chữa trị là đều không nghi ngờ. Biết thêm thông tin về các khóa thiền trong tù, vui lòng nhấn vào đây.

Để biết thêm thông tin liên quan đến kinh nghiệm của các tù nhân, các đề tài và nghiên cứu, vui lòng nhấn vào đây.

Các khóa thiền được thực hiện tại Ấn Độ giúp các bệnh nhân phong cải thiện thái độ sống. Họ không còn nhiều mặc cảm tự ti như trước. Vipassana mang lại nụ cười trên khuôn mặt họ.

Các khóa thiền Vipassana ở Ấn Độ và Nepal cũng mang lại lợi lạc cho người khiếm thị. Những kẻ nghiện cờ bạc, thuốc lá và các chất say/nghiện khác, thậm chí là ma túy giờ đây thoát khỏi nghiện ngập. Với sự giúp đỡ từ Chính Quyền ở Thụy Sĩ và Úc, nhiều công việc đã hoàn thành đúng hướng.

Vipassana và chứng nghiện ngập

Sự nghiện ngập đơn cử là một vấn đề nghiêm trọng của tất cả các quốc gia và cộng động trên thế giới. Được hiểu là một vấn đề phổ quát và đối tượng của nghiện ngập không chỉ giới hạn ở ma túy và các gây nghiện khác. Bất cứ thứ gì cũng có thể là đối tượng gây nghiện – quyền lực, tình dục, con người và đối tượng của tâm. 

Ham muốn là vấn đề cốt yếu của nghiện ngập. Kẻ nghiện biết (một cách lý trí) rất rõ rằng họ là người nghiện. Nhưng họ không thể thay đổi chính mình, vì thoát khỏi ham muốn không thể đạt được chỉ bằng hiểu biết lý trí đơn thuần. Nguyên nhân gốc rễ của nghiện ngập nằm ở lĩnh vực của tâm vô thức và vật chất.

Dù các chương trình phục hồi cần những phương pháp đa thức (phương pháp trị liệu hệ thống, làm việc về tiền sử, giáo dục, thể thao, v.v), sự ham muốn chính nó phải được thấu hiểu và thay đổi ở cấp độ nơi tâm và vật chất tương tác. Dù vậy, những nỗ lực là phí hoài vì sự ham muốn vẫn hiện diện và các đau khổ sâu xa (ví dụ lạm dụng chất gây nghiện, ám ảnh cờ bạc v.v.) đã được lập trình từ trước.

Các quan điểm này là sự thấu hiểu sâu nhất về ham muốn. Theo Đức Phật, mọi thứ khởi lên trong dòng chảy của tâm với các cảm giác trên thân (Anguttara Nikaya 8, Mulaka Sutta). Cảm giác trên thân nên được quan sát khách quan để hiểu bản chất vốn có thực sự của nó; Thay đổi (Vô thường), khổ (dukkha), và vô ngã (anatta). Do đó, sự nghiện ngập không là nghiện một đối tượng cảm giác nhưng nghiện ngập luôn là nghiện một cảm giác khởi lên là kết quả từ đối tượng đó (ví dụ rượu, thuốc lá). Đối tượng thật sự của ham muốn là chính là lòng ham muốn và ham muốn lại đi cùng cảm giác của ham muốn – một vòng tròn lẩn quẩn bắt đầu. Quan điểm này tương đồng với các chứng minh sinh học thần kinh. Việc dùng ma túy là hệ quả không như ý của tiến trình liên tục ham muốn và phản ứng. Theo luật tự nhiên (Dhamma), nếu một người không phản ứng với ham muốn và không tạo ra ghét bỏ với những cảm giác trên thân bằng việc phát triển trí tuệ và tính quân bình, các cảm giác trên thân biến mất và cùng với các phần của tâm chứa đựng các hạt giống của lòng ham muốn khác. Do đó, khuôn mẫu thói quen của ham muốn và phản ứng bắt đầu thay đổi.

Với sự giúp đỡ của phương pháp khoa học này, những người từng nghiện cờ bạc, thuốc lá và các chất độc hại, thậm chí là ma túy đã thoát khỏi nghiện ngập. Với sự giúp đỡ của chính quyền Thụy Sĩ và Úc, nhiều việc đã hoàn thành đúng hướng. Phương pháp thiền Vipassana cổ xưa cùng với Anapana trở nên quan trọng trong trường hợp khủng hoảng như là chất ức chế ngăn người nghiện khỏi việc tái nghiện.

Để đọc thêm chi tiết liên quan đến tác động của Vipassana với nghiện ngập, kinh nghiệm của những người nghiện và các tài liệu nghiên cứu và chủ đề này vui lòng nhấn vào đây. 

Vipassana trong kinh doanh: Nghệ thuật Quản trị doanh nghiệp

Dù là những tù nhân, người cơ nhỡ, và những người vô sản trên thế giới hoặc những thành phần giàu có và thịnh vượng trong xã hội, tất cả mọi người đều đạt lợi lạc như nhau từ Vipassana. Dhamma, luật tự nhiên, là chung cho tất cả. Từ khi chúng ta là tù nhân của khuôn mẫu thói quen tiêu cực của tâm, thực hành Vipassana giúp chúng ta thoát khổ bằng cách diệt trừ tiêu cực ở tầng lớp gốc rễ của tâm.

Nhiều giám đốc của những đế chế kinh doanh và tập đoàn và giám đốc cấp cao đã tham dự khóa thiền Vipassana 10 ngày và nhận ra Vipassana là công cụ quản trị kinh doanh hiệu quả cũng như phát triển cá nhân.

Theo lời tiến sĩ Roop Jyoti, một nhà kinh doanh xuất chúng từ Nepal.”Vipassana là một nghệ thuật kiểm soát căng thẳng. Vipassana là một nghệ thuật quản trị con người. Vipassana là nghệ thuật kiểm soát mâu thuẫn. Có thể có nhiều phương cách quản trị khoa học hơn, nhưng Vipassana có thể gần như thành một nghệ thuật quản trị doanh nghiệp tổng quan”. 

Những giám đốc kinh doanh đã kể rằng khả năng trong công việc của họ gia tăng cùng với biểu hiện xuất sắc và họ giảm đi đáng kể sự thù ghét, sân hận, vô minh và phán xét bên cạnh giảm bất hòa với các nhân viên. Với những thay đổi tích cực và quan hệ giữa người với người thân thiết hơn, tài sản doanh nghiệp cũng tăng trưởng vững chắc.

Quan sát lợi lạc của Vipassana, vô số các tổ chức kinh doanh và phi lợi nhuận đã bắt đầu cho phép nhân viên của mình tham dự các khóa thiền Vipassana. Vài người xem Vipassana là chương trình đào tạo, số khác gộp khóa thiền vào hoạt động Phát triển Nhân sự và một vài số khác đơn giản chỉ xem như là một cách tăng phúc lợi nhân viên. Vipassana đã giảm thiểu các trường hợp đối đầu và tình huống làm mâu thuẫn phát sinh không cần thiết. Sau tất cả, Vipassana làm một người sống hạnh phúc và những cá nhân hạnh phúc làm cho một tổ chức hạnh phúc. Người lao động biết ơn chủ doanh nghiệp đã cho phép họ có cơ hội học Vipassana, và người chủ được gặt hái phần thưởng là hiệu suất lao động tốt hơn và đạo đức nhân viên tốt hơn.

Các khóa thiền chuyên sâu đang được tổ chức cho các chuyên gia tại các Trung tâm trên thế giới. Niềm mong mỏi của Goenkaji là các trung tâm cống hiến tổ chức các khóa thiền Vipassana cho các chuyên gia và giám đốc tại các trung tâm tài chính kinh tế, điều này sẽ khuyến khích họ nếm trải mật ngọt của Dhamma tinh khiết. Theo tầm nhìn này, hai trung tâm thiền, Dhamma Pattana và Dhamma Vipula, được xây dựng tại Mumbai, Ấn Độ. Các trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá Vipassana khắp các giai tầng trong xã hội. Các khóa học đã đến với được giới chức chính quyền và các giám đốc ở vị trí cao khắp thế giới. 

Vipassana trong chính quyền

Quá khứ xa xưa, trở lại thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên, Thời Hoàng đế Ashoka, vị hoàng đế vĩ đại của Ấn Độ, đã dùng Vipassana như một công cụ cải tạo trong chính quyền khắp toàn thể vương quốc. Việc cai trị và điều hành đất nước là biểu hiện của lòng thành kính, tình yêu, rộng lượng và kỷ luật đạo đức cao. Ông đã tổ chức hệ thống chính phủ hiệu quả, nhân đạo và tương tác với hạnh phúc của quần chúng, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người.

Trong thời gian qua, Sayagyi U Ba Khin, vị thầy xuất sắc của Vipassana, đã giới thiệu phương pháp cải tổ đi xa hơn đến các cơ quan chính quyền khác nhau. Ông ấy đã thành công trong việc diệt trừ tham nhũng, thấm nhuần tính hiệu quả, tăng hiệu suất ra quyết định, nuôi dưỡng hòa hợp và các mối quan hệ tốt hơn. Ông đã duy trì hành thiền để có thể giúp “tạo ra nguồn năng lượng yên tĩnh và cân bằng để xây dựng phúc lợi xã hội và như một thành phần chống lại tham nhũng trong đời sống công chức.”

Thậm chí ngày nay, nhiều giới chức chính quyền cấp cao, những công chức viên xã hội cao cấp và giới chính trị đã tham dự khóa thiền Vipassana. Sau khi kinh nghiệm lợi lạc vô tận của phương pháp, các giới chức chính phủ khởi xướng ý tưởng dùng Vipassana như một công cụ cải cách, vì lợi lạc của xã hội.

Chính quyền Rajasthan đã ra một quyết định tiên phong là giới thiệu Vipassana như một công cụ cải cách tổ chức chính quyền. Khóa thiền đầu tiên đã tổ chức đã được tổ chức cho các tù nhân và nhân viên trại giam. Các khóa thiền đã mang đến kết quả tuyệt vời. Nhân viên trại giam đã tham dự khóa thiền, phát triển lòng từ ái và có được nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Sau thành công ban đầu, vô số khóa thiền được tổ chức cho các quan chức cảnh sát ở mọi cấp bậc, bộ nội vụ các các bộ khác của Chính Quyền. Khóa thiền đã có tác động sâu sắc đến khuôn mẫu thói quen của những người tham gia. Họ nhận rõ về chức năng và vai trò, và phát triển sự nhận biết sâu sắc về nhiệm vụ của họ với xã hội.

Các giới chức cấp cao trong Bộ nội vụ của Chính quyền Rajasthan đã tham dự khóa thiền Vipassana là công cụ truyền tải cải cách nội bộ ban đầu trong chính quyền dẫn đến việc giảm thiểu việc giấy tờ, ra quyết định nhanh hơn, xử lý các việc tồn đọng ước tính mất cả năm và làm cho mối quan hệ giữa nhân viên – sếp tốt đẹp hơn. Các bộ khác nhanh chóng triển khai với quyết định của Bộ nội vụ đã được tổ chức lại và hệ thống đào tạo của họ được sắp xếp hợp lý giúp gia tăng hiệu suất, hoạt động kinh tế tốt hơn và tăng lòng tin tưởng và hòa hợp.

Nhiều chính quyền bang gồm Maharashtra, Madhya Pradesh và Rajasthan đã cho nghỉ phép toàn thời gian để nhân viên có thể tham dự khóa thiền Vipassana. Chính quyền Rajasthan gần đây ra quyết định các cá nhân cảnh sát ở các cấp bậc thuộc Ban phục vụ Liên Bang và vùng trực thuộc được giới thiệu khóa thiền Vipassana, gồm các cá nhân ở các trạm cảnh sát ở thành phố Jaipur. Chính quyền cũng đã quyết định tổ chức các khóa thiền đều đặn cho cảnh sát đang được huấn luyện tại Học viện Hành chính Công của Bang và Học viện cảnh sát Rajasthan và các học viện huấn luyện khác.

Ngày nay, Vipassana được các quan chức ở tất cả trình độ thuộc quản lý hành chính công của Ấn Độ thực hành, gồm hành chính viên cấp cao, chánh án, quan chức quân đội và cảnh sát, quan chức trại giam, kiểm lâm và kiểm toán viên. Các nghiên cứu lớn được thực hiện vào năm 2001 và 2002 (Parihar/VRI 2004) cho thấy 98 phần trăm các đối tượng của các nghiên cứu đã nhận được lợi lạc trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp từ việc tham gia một khóa thiền Vipassana. 95 phần trăm khác đã kể rằng Vipassana đóng vai trò trực tiếp cải thiện quản lý hành chính công.

Trong thời hiện tại, chính quyền đóng vai trò toàn diện trong xã hội. Tinh cách và chất lượng của một chính quyền được hình thành từ những người vận hành chính quyền và kiểm soát chính quyền. Họ phải được rèn luyện để giàu lòng nhân ái, biết tương tác và giàu lòng hòa hợp. Việc này không thể chỉ đến từ các kỹ năng truyền đạt trong quản lý. Thái độ cần thay đổi – một thử thách vô tận với loài người. Vipassana có thể thay đổi thái độ.

Anapana cho Trẻ em: Trồng các hạt giống của Dhamma

Trẻ em ngày nay lớn nhanh trong một thế giới bất ổn và thay đổi không ngừng. Chúng cần giúp đỡ để đối mặt với thế giới và phát triển toàn vẹn khả năng của mình. Thiền Anapana giúp chúng tìm ra cách sống yên bình và hiệu quả.

Anapana là bước đầu trong việc thực hành thiền Vipassana. Anapana có nghĩa là quan sát hơi thở tự nhiên và bình thường, khi hơi thở đi vào và khi hơi thở đi ra. Đều này dễ học, phương pháp khách quan và khoa học giúp phát triển sự định tâm.

Từ năm 1986, hàng ngàn khóa thiền Anapana đã thực hiện chuyên biệt dành riêng cho trẻ em khắp thế giới. Những khóa thiền này mang đến lợi lạc đáng kể cho hàng triệu trẻ em tham dự. Các em đã kinh nghiệm sự thay đổi về vẻ ngoài, hành vi, và thái độ. Nhiều em thấy rằng khả năng tập trung được cải thiện và trí nhớ được củng cố. Hết thảy, những trẻ này có được công cụ mang lại giá trị cho to lớn suốt đời của các em. Đọc thêm các khóa thiền trẻ em, vui lòng nhấp vào đây.

Chính Quyền Maharashtra, cùng tổ chức Vipassana Research Institute, đã khởi xướng chương trình MITRA Upakram, để tổ chức đào tạo Anapana trong các ngôi trường. MITRA Upakram, nhắm đến việc thiết lập Chánh niệm, khát vọng đạt 2.5 trẻ em trên 1 giáo viên.

Ở Ấn Độ, khóa thiền Anapana cũng được tổ chức cho trẻ tự kỷ, trẻ cơ nhỡ, mồ côi, trẻ khiếm thính và bị câm, và các trẻ bị các bệnh tâm sinh lý. Tại Pune, ví dụ, một mái ấm cho trẻ em nghèo đã yêu cầu các khóa thiền Anapana suốt mười năm qua cho hơn 400 em. Vài trẻ đến học các khóa thiền Vipassana dài ngày. Các nhà tổ chức trung tâm Vipassana địa phương thường xuyên yêu cầu các khóa thiền cho trẻ em khiếm thính và bị câm. Những khóa thiền này kết hợp hành thiền mỗi ngày đã tăng đáng kể sự tự tin của các em.

Ở Myanmar, có những khóa thiền cho trẻ em khiếm thị hoặc khiếm thính, các trẻ bị phong, các trẻ vị thành niên trong nhiều trung tâm. Hậu quả của Cơn Lốc Xoáy Nargis vào năm 2008, các thiền sinh cũ đã tổ chức chuyến viếng thăm đến phía Nam Myanmar để cung cấp hỗ trợ vật chất cũng như các khóa thiền Anapana; có khoảng 1,500 trẻ tham dự trong vài tuần. Biết thêm thông tin về khóa thiền Anapana cho trẻ em với các yêu cầu đặc biệt, vui lòng nhấp vào đây.

Các khóa thiền này giúp đỡ các em lớn lên thành người lý tưởng. Đây là mục tiêu chính của Anapana. Sau thành công và phát triển lớn mạnh của các khóa thiền Anapana cho trẻ em, khóa thiền Vipassana 7 ngày được tổ chức tại Ấn Độ và Nepal cho trẻ vị thành niên (nhóm tuổi -15 (tròn) đến 19 tuổi).

* Các Bài Viết Này Được Tổng Hợp Hoặc Chuyển Ngữ Từ Các Tài Liệu Về Thiền Do Thiền Sư S.N. Goenka Giảng Dạy Theo Truyền Thống Thiền Sư Sayagyi U Ba Khin. Tài Liệu Thuộc Bản Quyền Của Viện Nghiên Cứu Vipassana VRIDhamma.org & Dhamma.org. Tài Liệu Chỉ Mang Tính Tham Khảo. Để Học Phương Pháp Thiền Này, Quý Vị Nên Tìm Hiểu Thông Tin & Đăng Ký Tham Dự Khoá Thiền Tại Dhamma.org.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *