Milidaṭīkā

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Nirantaraṃ lokahitassa kārakaṃ

Nirantaraṃ lokahitassa desakaṃ,

Nirantaraṃ lokahitassa cintakaṃ

Namāmi vīraṃ naradammasārathiṃ;

Pañhadhammaviduṃ nāthaṃ guyhadhammappakāsakaṃ,

Namassivāna sambuddhaṃ dhammaṃ sādhuguṇampi ca;

Nāgasenamahātheraṃ piṭakattayakovidaṃ,

Vadivā tampi sirasā pañhadhammappakāsakaṃ;

Milidapañhavivaraṇaṃ madhurathappakāsiniṃ,

Racayissaṃ samāsena taṃ suṇātha samāhitā;

1. Tatha pakiṇṇakathavivaraṇaṃ jātakuddharaṇanti dve yevamātikā.

Tatha-

Sambadho ca padañceva padatho padaviggaho

Codanā parihāro’ti chabbidhā athavaṇṇanā’ti;

Vuttattā sambadho tāva veditabbo. So ca yathāvuttājjhāhāravasena duvidho.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

* Source Tipitaka.org - Based on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD published by the Vipassana Research Institute

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *