DHAMMAPADA PHÁP DẪN ĐẾN NIẾT BÀN – TRƯỞNG LÃO CAKKHUPĀLA – SƯ HỘ GIỚI DỊCH VIỆT

Trưởng Lão Cakkhupāla Đây là câu chuyện xảy ra thời Đức Phật còn hiện tiền, khi Ngài đang cư ngụ

ĐỌC BÀI VIẾT

DHAMMAPADA – PHÁP DẪN ĐẾN NIẾT BÀN – TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA – SƯ HỘ GIỚI DỊCH VIỆT

Trưởng lão Sāriputta Thời đức Phật còn tại thế, khi Ngài vừa thành đạo không lâu, tại vương quốc Māgadha,

ĐỌC BÀI VIẾT