Đêm rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật

Đêm rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh

ĐỌC BÀI VIẾT
Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app