Ngày lịch sử trọng đại trong Phật-Giáo & phận sự của Đức Phật

Ngày lịch sử trọng đại trong Phật-Giáo Trong Phật-giáo, có những ngày lễ lịch sử trọng đại đáng ghi nhớ:

ĐỌC BÀI VIẾT