Chương 4: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới

Điều-Giới Nói-Dối

Điều-giới nói-dối liên quan đến nói lời không chân thật, lừa dối,… có 2 loại nghiệp:

–   Người giữ gìn điều-giới tránh xa sự nói-dối, không nói-dối, tạo dục-giới đại-thiện-nghiệp không nói-dối.

–   Người phạm điều-giới nói-dối gây ra thiệt hại đến người khác, tạo ác-nghiệp nói-dối.

Quả của đại-thiện-nghiệp không nói-dối với quả của ác-nghiệp nói-dối là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau.

*   Quả Báu Của Đại-Thiện-Nghiệp Của Người Không Nói-Dối

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điều-giới “có tác ý tránh xa sự nói-dối”.

–    Sau khi người ấy chết, dục-giới đại-thiện- nghiệp không nói-dối ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này.

    Hoặc sau khi người ấy chết, dục-giới đại- thiện-nghiệp không nói-dối ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ.

Sau khi vị chư-thiên chết tại cõi trời ấy, nếu trường hợp dục-giới đại-thiện-nghiệp không nói- dối ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này.

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả báu tốt của dục-giới đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng.

Trong Chú-giải Khuddakapātha giảng giải về 14 quả báu của dục-giới đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong kiếp quá-khứ như sau:

Kiếp hiện tại của người ấy

1-   là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con người) trong sáng.

2-   là người có giọng nói ngọt ngào, dễ nghe.

3-   là người có đôi hàm răng đều đặn, đẹp đẽ.

4-   là người có thân hình không mập quá.

5-   là người có thân hình không ốm quá.

6-   là người có thân hình không thấp quá.

7-   là người có thân hình không cao quá.

8-   là người có da thịt mịn màng, mềm mại.

9-   là người mà trong miệng có mùi thơm tho thoát ra dễ chịu như mùi hoa sen.

10-   là người nói được nhiều người tin theo, không có ai ganh tỵ.

11-   là người nói được nhiều người muốn nghe.

12-   là người có cái lưỡi mềm mỏng, màu hồng như cánh hoa sen đỏ.

13-   là người có định tâm vững vàng.

14-   là người có lời nói rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc, được nhiều người tin tưởng và tôn trọng.

Đó là 14 quả báu tốt của dục-giới đại-thiện-nghiệp không nói-dối mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

*   Quả Xấu Của Ác-Nghiệp Của Người Phạm Điều-Giới Nói-Dối

Người nào phạm điều-giới nói-dối gây ra sự thiệt hại dù ít dù nhiều cũng tạo ác-nghiệp nói-dối.

–    Nếu là ác-nghiệp nói-dối nặng, thì người ấy sau khi chết, ác-nghiệp nói-dối ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi được cõi ác-giới.

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có dục-giới đại-thiện-nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người.

–   Và trường hợp, nếu người nào phạm điều- giới nói-dối, tạo ác-nghiệp nói-dối nhẹ, người ấy sau khi chết, ác-nghiệp nói-dối ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh, mà dục-giới đại-thiện- nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người.

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả xấu của ác-nghiệp nói-dối trong kiếp quá-khứ của người ấy.

Quả xấu của ác-nghiệp nói-dối có 14 quả xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của đại-thiện- nghiệp không nói-dối như sau:

Kiếp hiện-tại của người ấy

1-  là người có ngũ quan (5 giác quan của con người) không trong sáng.

2-  là người có giọng nói không rõ, khó nghe.

3-  là người có đôi hàm răng không đều đặn, xấu xí.

4-  là người có thân hình quá mập.

5-  là người có thân hình quá ốm.

6-  là người có thân hình quá thấp.

7-  là người có thân hình quá cao.

8-  là người có da thịt sần sùi, xấu xí.

9-  là người mà trong miệng thường thoát ra mùi hôi khó chịu.

10-  là người nói không ai tin theo.

11-  là người nói không ai muốn nghe.

12-  là người có cái lưỡi cứng và ngắn.

13-  là người có tâm thường thoái chí nản lòng.

14-  là người có tật nói cà lăm, hoặc bị câm điếc.

Đó là 14 quả xấu của ác-nghiệp nói-dối mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

–   Nếu người nói dối không gây ra sự thiệt hại nào đến cho người tin theo lời nói-dối ấy, thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho người tin theo thì người nói-dối tuy phạm giới nói-dối, nhưng không có lỗi.

Các bài viết trong sách

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app