Chương 4: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới

Ngũ-giới có 5 điều-giới, mà mỗi điều-giới có đối tượng khác nhau, cho nên:

–   Người giữ gìn mỗi điều-giới trong sạch khác nhau, tạo đại-thiện-nghiệp mỗi điều-giới khác nhau, quả của đại-thiện-nghiệp mỗi điều-giới khác nhau.

–   Người phạm mỗi điều-giới khác nhau, tạo ác-nghiệp mỗi điều-giới khác nhau, quả của ác- nghiệp mỗi điều-giới khác nhau.

Cho nên, đại-thiện-nghiệp và quả của đại- thiện-nghiệp với ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp trong mỗi điều-giới hoàn toàn trái ngược nhau như sau:

1- Điều-Giới Sát-Sinh

Điều-giới sát-sinh liên quan đến sinh-mạng của chúng-sinh có 2 loại nghiệp:

Người giữ gìn điều-giới tránh xa sự sát- sinh, không sát-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh.

Người phạm điều-giới sát-sinh là giết hại chúng-sinh, tạo ác-nghiệp sát-sinh.

Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với quả của ác-nghiệp sát-sinh là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau.

*Quả Báu Của Đại-Thiện-Nghiệp Của Người Không Sát-Sinh

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điều-giới “có tác-ý tránh xa sự sát-sinh”.

Sau khi người ấy chết, dục-giới đại-thiện- nghiệp không sát-sinh ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này.

Hoặc sau khi người ấy chết, dục-giới đại- thiện-nghiệp không sát-sinh ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ.

Sau khi vị chư-thiên chết tại cõi trời ấy, nếu trường hợp dục-giới đại-thiện-nghiệp không sát- sinh ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau  trở lại làm người trong cõi người này.

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả báu tốt của dục-giới đại-thiện-nghiệp không sát-sinh trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng.

Trong Chú-giải Khuddakapātha giảng giải 23 quả báu của dục-giới đại-thiện-nghiệp không sát sinh trong kiếp quá-khứ của người ấy như sau:

Kiếp hiện-tại của người ấy

1-   có thân hình không tật nguyền, đầy đủ các bộ phận lớn nhỏ trong cơ thể.

2-   có thân hình cân đối xinh đẹp.

3-   là người nhanh nhẹn.

4-   có lòng bàn tay, lòng bàn chân đầy đặn.

5-   có thân hình xinh đẹp, không tỳ vết.

6-   có da thịt mềm mại, hồng hào.

7-   có thân hình sạch sẽ, trong sáng.

8-   có đại-thiện-tâm dũng cảm, không sợ hãi.

9-    có sức khỏe dồi dào.

10-   có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suôn sẻ.

11-   được mọi người quý mến.

12-   có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu.

13-   thân tâm được an-lạc tự tại, không hoảng sợ.

14-   không bị tai nạn do khí giới, thuốc độc…

15-   có trí-tuệ sáng suốt.

16-   có nhiều bạn bè thân thiết.

17-   có thân hình đẹp đẽ, đáng quý mến.

18-   có các bộ phận lớn nhỏ trong thân thể đẹp đẽ.

19-   là người ít bệnh hoạn ốm đau.

20-   là người có tâm thường an-lạc.

21-   là người thường được sống gần gũi với con cháu.

22-   là người được trường thọ, sống lâu.

23-   không có một ai có thể mưu sát được.

Đó là 23 quả báu tốt của dục-giới đại-thiện- nghiệp không sát-sinh mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

*Quả Xấu Của Ác-Nghiệp Của Người Phạm Điều-Giới Sát-Sinh

Nếu người nào phạm điều-giới sát-sinh, giết hại sinh-mạng của chúng-sinh, dù lớn dù nhỏ thì người ấy cũng đã tạo ác-nghiệp sát-sinh.

–    Nếu có ác-nghiệp sát-sinh nặng, thì sau khi người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi  được cõi ác-giới.

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có dục-giới đại-thiện-nghiệp nào khác có cơ hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau trở lại làm người.

–    Và trường hợp, nếu người nào phạm điều- giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp sát-sinh nhẹ, người ấy sau khi chết, ác-nghiệp sát-sinh nhẹ ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh, mà dục-giới đại- thiện-nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái- sinh kiếp sau trở lại làm người.

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả xấu của ác-nghiệp sát-sinh trong kiếp quá-khứ của người ấy.

Quả xấu của ác-nghiệp sát-sinh có 23 quả xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của đại- thiện-nghiệp không sát-sinh như sau:

Kiếp hiện-tại của người ấy

1-   có thân hình tật nguyền.

2-   có thân hình không cân đối, xấu xí.

3-   là người chậm chạp.

4-   có lòng bàn tay, và dưới lòng bàn chân lõm sâu.

5-   có thân hình xấu xí, đầy sẹo.

6-   có sắc diện tối tăm.

7-   có da thịt sần sùi.

8-   có tính hay sợ hãi.

9-   có sức khỏe yếu đuối.

10-   có tật cà lăm, nói lặp đi lặp lại, không suôn sẻ.

11-   bị mọi người ghét bỏ.

12-   có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rẽ.

13-   có tính hay giật mình, hoảng sợ.

14-   thường bị tai nạn do khí giới, thuốc độc…

15-   là người si mê, ngu dốt.

16-   có rất ít bạn bè.

17-   có thân hình dị hợm, đáng ghê sợ.

18-   có thân hình kỳ dị.

19-   là người hay bệnh hoạn ốm đau.

20-   là người thường sầu não, lo sợ.

21-   có con cháu thường xa lánh.

22-   là người bị chết yểu.

23-   là người bị người khác giết chết.

Đó là 23 quả xấu của ác-nghiệp sát-sinh mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

Các bài viết trong sách

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app