Pa-auk Sayadaw | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Pa-auk Tawya Sayadaw

TIỂU SỬ BẬC ĐẠI THIỀN SƯ CAO THƯỢNG, NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO PA-AUK TAWYA SAYADAW, TÔN GIẢ ĀCIṆṆA Bậc Đại

ĐỌC BÀI VIẾT

S.n. Goenka | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư S.n. Goenka

Satya Narayan Goenka thường được gọi tắt là S.N. Goenka. Ông sinh ngày 30 tháng 1 năm 1924 và mất ngày 29 tháng 9 năm 2013. Ông

ĐỌC BÀI VIẾT

Hộ Pháp Tỳ-khưu | Tiểu Sử Ngài Trưởng Lão Hộ Pháp Dhammarakkhita Nhận Danh Hiệu Aggamaha Pandita

Ngài Đại Trưởng Lão Tỳ Khưu Hộ Pháp đón nhận danh hiệu cao quý Aggamaha Pandita – Bậc Đại Thiện

ĐỌC BÀI VIẾT

Mogok Sayadaw | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Mogok Sayadaw

Thiền sư Mogok Sayadaw Thiền sư Mogok Sayadaw đi theo bước chân của ngài Ledi Sayadaw, một vị thiền sư

ĐỌC BÀI VIẾT

Achaan Naeb | Tiểu Sử Nữ Thiền Sư Achaan Naeb

Thiền Sư Achaan Naeb Thiền sư Achaan Naeb là con một vị tỉnh trưởng ở Thái Lan trong một tỉnh

ĐỌC BÀI VIẾT

Achahn Buddhadasa | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Achahn Buddhadasa

Thiền sư Achahn Buddhadasa (27/5/1906 – 25/5/1993) Có lẽ ngài Achahn Buddhadàsa là một vị pháp sư nổi tiếng tại

ĐỌC BÀI VIẾT