Tùy Hỷ Phước Cúng Dường Cùng Với Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Sayadawgyi

TUỲ HỶ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG CÙNG VỚI NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO PA-AUK SAYADAWGYI 🌿

* Bài viết có cập nhật và bổ xung thông tin

Xin mời tất cả Đại Chúng cùng tham gia buổi Tuỳ Huỷ Phước Cúng Dường cùng với Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Sayadawgyi đến nhóm Pa-Auk International Support Group vào 16:30 Thứ 7, Ngày 23/10/2021 theo thông tin chi tiết bên dưới:

– Chủ đề: Tuỳ Huỷ Phước Cúng Dường cùng với Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Sayadawgyi
– Thời gian: 16:30 (giờ VN) Thứ 7, Ngày 23/10/2021
– Giảng Sư: Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Sayadawgyi
– Giảng Sư: Sayadaw U Janakābhivaṃsa
– Thông dịch: Tỳ Khưu Pháp Thắng

🔆 Đây là chương trình Đa Quốc Gia và Đa Ngôn Ngữ: Để thính Pháp bằng tiếng Anh, Việt, Trung, In-đô, Hàn Quốc xin tham gia qua ứng dụng Zoom (phòng Zoom sẽ được mở trước 30 phút, xin hoan hỉ vào phòng Zoom từ 16:15 để ổn định và chuẩn bị thính Pháp).

👉 Thông tin đăng nhập:
• Zoom ID : 839 655 464 86
• Passcode: DANA
• Tên đăng nhập theo cú pháp: VN – Tên
Ví dụ: VN-Nguyễn Văn A

💥Lưu ý: Vì đây là chương trình quốc tế nên Đại chúng hoan hỷ ghi đúng cú pháp để BTC chương trình duyệt vào Zoom.

🔆 Đồng thời kênh thính Pháp có thông dịch tiếng Việt cũng sẽ được phát trực tiếp qua Facebook và Youtube “Pa Auk Dhamma Talk VN” tại các đường dẫn bên dưới:

👉 Facebook: https://www.facebook.com/PADTVn
👉 YouTube: https://bit.ly/padtvn

🔆 Nội dung chương trình sẽ diễn ra như sau:

🙏 Sayadaw U Janakābhivaṃsa sẽ thuyết Pháp tuỳ hỷ anumodana vào lúc 4.30 pm giờ VN (5.30 pm giờ Sin-ga-po, 4 pm giờ Miến Điện)
🙏 Ngài Đại Trưởng Lão Pa Auk Sayadawgyi sẽ tham dự chương trình vào lúc 5 pm giờ Việt Nam (6 pm giờ Sin-ga-po, 4:30 pm giờ Miến Điện) Tuy nhiên có thể sớm hơn hoặc muộn hơn 10 phút tuỳ thuộc và thời gian và sức khoẻ của Ngài ngày hôm đó.

– Tham gia nhóm Zalo “Pa Auk Dhamma Talk VN” tại đường dẫn này: https://zalo.me/g/czppwn785 để kết nối với BTC, nhận các thông báo về chương trình (khi có sự thay đổi).

Kính chúc tất cả Đại Chúng thính Pháp an lạc và gặt hái được nhiều lợi ích.

Trân trọng,
Pa Auk Dhamma Talk VN
#padtvn

P.s. Quý vị có thể tham gia lớp qua ứng dụng Zoom hoặc theo dõi LIVE trên: https://theravada.vn/live

Kính thông báo! 🙏 🙏 🙏

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ