THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP YOUTUBE LAN TỎA DHAMMA

Kính thưa quý vị,

Như đã chia sẻ, để anh em phụng sự Dhamma có thêm kỹ năng làm kênh Youtube và phát triển kênh YouTube Theravāda VN, lan toả Dhamma, BTC đã thỉnh mời thầy Thuần Bùi chuyên gia về Youtube và 1 số chuyên gia lĩnh vực liên quan giảng dạy và cùng thực thi lan toả Dhamma.

Qua trao đổi các chuyên gia đã đồng ý sẽ hỗ trợ riêng cho anh em Dhamma tối ưu kênh Youtube Theravāda VN để lan toả Dhamma đến nhiều người hơn và tạo cơ hội cho anh em thực hiện thiện Pháp bố thí Pháp cao thượng, mang lại lợi lạc cho chính anh em phụng sự cũng như đại chúng. Nhưng do nhiều vị muốn học nên BTC đã bàn với các Thầy và thống nhất mở rộng lớp cho nhiều người.

Thầy Thuần Bùi đã hoạt động trong lĩnh vực Youtube nhiều năm và đào tạo khá nhiều học viên lấy nút vàng, nút bạc bên Youtube, và hiện đã Thầy hỗ trợ nhiều kênh cộng đồng tương tự kênh Phật Giáo Theravāda VN.

Quý vị vào nhóm này nhận thông báo và tài liệu học: https://zalo.me/g/yponat142

 

Thứ 2, 15/11/2021, lúc 19h45 chúng ta sẽ cùng Thầy và anh em học 1 số kiến thức tổng quát thông qua ứng dụng Zoom (thông tin chi tiết vào lớp sẽ được thông báo trên nhóm ạ). Sau này các mục chuyên sâu sẽ được Thầy và BTC chia nhóm phụng sự riêng và đào tạo chuyên sâu về từng mảng riêng như xử lý cắt ghép videos, chuẩn bị nội dung, làm videos, xử lý thiết kế ảnh, cách viết tiêu đề, tối ưu tiêu đề, miêu tả, thẻ tag, links, cách ghi âm, cách lan toả videos đi các kênh social, cách livetream đa kênh, cách quản trị kênh và nhiều kỹ năng quan trọng khác..

Ngoài ra các Thầy sẽ chia sẻ cho chúng ta rất nhiều các công cụ, giải pháp hay để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kênh Youtube một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Nguyện mong lớp Youtube Phật Giáo này sẽ tạo duyên lành để các quý vị cùng nhau lan toả Dhamma, cùng nhau vun bồi các phẩm hạnh Ba-la-mật, và đem lại lợi lạc đến phần đông!

P.s. Đây là lớp đào tạo kỹ năng youtube để lan toả Dhamma, chia sẻ Phật Pháp, nếu quý vị nào tác ý học để làm mấy kênh kiểu nhí nhố trẻ trâu, sến sốc.. vui lòng không vào lớp này ạ. 🙏😊

With metta

BTC Theravāda VN

 

SLIDE TÀI LIỆU BUỔI 1 LỚP YOUTUBE

Youtube Theravada ngày 1

 

VIDEOS BUỔI KHAI GIẢNG LỚP YOUTUBE DHAMMA

 

VIDEOS CÁC BUỔI LỚP YOUTUBE DHAMMA

 

P.s. Vì đây mới là buổi đầu tiên, lớp này sẽ còn nhiều buổi chuyên sâu về từng mảng, quý vị vào nhóm này nhận thông báo các lớp tiếp theo và tài liệu học: https://zalo.me/g/yponat142

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ