VIDEOS 20. ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG (MAHĀSUDASSANASUTTA) | NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH – KINH TRƯỜNG BỘ

Videos 20. Đại Thiện Kiến Vương (Mahāsudassanasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ

 

 

BỘ VIDEOS KINH TRƯỜNG BỘ (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *