VIDEOS 24. KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN (SAKKAPAÑHASUTTA) | NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH – KINH TRƯỜNG BỘ

Videos 24. Kinh Đế-thích Sở Vấn (Sakkapañhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ

 

 

BỘ VIDEOS KINH TRƯỜNG BỘ (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *