VIDEOS 4. KINH SA-MÔN QUẢ (SĀMAÑÑAPHALASUTTA) | NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH-KINH TRƯỜNG BỘ (DĪGHANIKĀYA)

Videos 4. Kinh Sa-Môn Quả (Sāmaññaphalasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)

 

 

BỘ VIDEOS KINH TRƯỜNG BỘ (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *