VIDEOS 19. (B) KINH ĐẠI NIẾT-BÀN (MAHĀPARINIBBĀNASUTTA) | NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH – KINH TRƯỜNG BỘ

Videos 19. (b) Kinh Đại Niết-bàn (Mahāparinibbānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ

 

 

BỘ VIDEOS KINH TRƯỜNG BỘ (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *