Tiểu sử Thiền Sư Ajahn Brahm

Ajahn Brahm, tên tục là Peter Betts, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1951 tại Luân Đôn (Anh Quốc). Từ lúc 16 tuổi Ajahn đã tự xem mình là Phật tử sau khi đọc quyển sách về Phật giáo lần đầu tiên. Trong thời gian theo học ngành Vật lý Lý Thuyết ở Đại học Cambridge, Ajahn ngày càng quan tâm tìm hiểu về những lời giáo huấn của Đức Phật và về Thiền định. Cũng trong thời gian này, lần đầu tiên Ajahn tham dự một khóa tu thiền và có được vài kinh nghiệm thiền tốt đẹp. Sau khi tốt nghiệp, làm nghề dạy học được một năm, Ajahn sang Thái Lan để xuất gia. Khi được hai mươi ba tuổi, Ajahn thọ cụ túc giới để trở thành Tỳ kheo với pháp danh là Brahmavamso ở tu viện Wat Saket, Thái Lan. Suốt chín năm sau đó, Ajahn tu học theo tuyền thống ẩn lâm dưới sự hướng dẫn của đại lão thiền sư nổi tiếng Ajahn Chah trong vùng rừng núi miền đông bắc Thái Lan.

Năm 1983 Ajahn Brahm được mời sang Perth, Tây Úc, để thành lập một tu viện ẩn lâm. Hiện nay Ajahn là Viện trưởng Tu Viện Bodhinyana và là Giám đốc Tâm Linh của Hội Phật Giáo Tây Úc (BSWA)

Năm 2014 là năm thứ bốn mươi kể từ ngày Ajahn Brahm trở thành vị tì kheo. Kể từ những buổi giảng đầu tiên của Ajahn ở Singapore năm 2000, đến lần ra mắt cuốn sách đầu tiên năm 2004 và với những bài pháp được lan truyền rộng rãi qua mạng của Hội Phật Giáo Tây Úc và qua phương tiện YouTube, tiếng tăm của Ajahn ngày càng lan rộng nhanh chóng. Qua năm tháng, những lời giáo huấn của Ajahn đã làm xúc động hàng ngàn trái tim ở khắp nơi trên thế giới và đem đến cho họ nụ cười. Ngày nay Ajahn là một thiền sư rất được kính trọng, ngài giảng pháp và hướng dẫn các khoá thiền khắp nơi trên thế giới. Ajahn được rất nhiều nơi mời và ngài đã dành hết thời gian và sức lực cho tha nhân không biết mệt mỏi.

Các Cuốn Sách Ngài Thiền Sư Biên Soạn Hoặc Tác Phẩm Liên Quan::