Tiến Sĩ Đại Đức Thiện Đức Kusalaguṇa Nhận Danh Hiệu Bậc Thiện Trí Học Sĩ Cao Quý 04/01/2023

Sơ Lược Tiểu Sử Sư Thiện Đức Kusalaguṇa – Tiến Sĩ Trong Phật Giáo Theravāda

– Sư Thiện Đức sinh năm 1977 tại Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

– Thế phát xuất gia vào năm 1990 tại chùa Tây Thiên, TP Huế.

– Từ năm 1995 đến 1998, tu học tại chùa Bửu Long, TP Hồ Chí Minh, dưới sự hướng dẫn của Ngài Viên Minh (Viện chủ chùa Bửu Long), Ngài Hộ Pháp (Aggamahāpaṇḍita – Bậc đại thiện trí cao thượng) và Tăng đoàn của bổn tự.

– Năm 1998 thọ trì giới pháp sadi với Ngài Hộ Nhẫn (cố Tăng trưởng Phật giáo Nguyên thuỷ Việt Nam) cùng sự tham dự chứng minh của Ngài Viên Minh và chư tôn đức Tăng tại Huế.

– Năm 1998, được dẫn dắt bởi Ngài Hộ Pháp (Aggamahāpaṇḍita – Bậc đại thiện trí cao thượng), xuất dương du học tại trường Đại học Hoằng dương Phật giáo Nguyên thuỷ Quốc tế (International Theravāda Buddhist Missionary University), Yangon, Myanmar.

– Từ năm 1998 đến 2019, thân cận, tu học và thọ trì giới pháp cụ túc với các giáo thọ sư, thiền sư và Tam Tạng pháp sư lỗi lạc tại quốc giáo Myanmar, như Ngài thiền sư Sīlānandābhivaṃsa (Đệ nhất Hiệu trưởng Đại học Hoằng dương Phật giáo Nguyên thuỷ Quốc tế), Ngài thiền sư Janakābhivaṃsa (Chanmyay Sayadaw), Ngài Kumārābhivaṃsa (Tăng thống Phật giáo Myanmar), Ngài thiền sư Āciṇṇa (Pa Auk Sayadaw), Ngài Nandamālābhivaṃsa (Đệ nhị Hiệu trưởng Đại học Hoằng dương Phật giáo Nguyên thuỷ Quốc tế), Ngài Candavarābhivaṃsa (Phó hiệu trưởng), Ngài Ādiccavaṃsa (Trưởng khoa Tôn giáo học và Hoằng pháp), Ngài Munindābhivaṃsa (Viện chủ Học viện Win Nimmittāyon, và là bạn thân của Ngài Hộ Pháp), và các quý Ngài Tam Tạng từ Ngài Tam Tạng thứ 6 đến Ngài Tam Tạng thứ 14.

– Từ năm 1999 đến 2002, thực hành thiền định (samatha-bhāvanā)và thiền tuệ (vipassanā-bhāvanā) vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông tại các trung tâm thiền viện quốc tế như Mahāsi (Bahan, Yangon), Chanmyay (Hmawbi, Yangon), Pa Auk (Mawlamyine, Mon; Thanlyin, Yangon), Paṇḍitārāma (Bago).

– Tốt nghiệp Cử nhân Phật Pháp (BA in Buddha Dhamma) vào năm 2001, tốt nghiệp Thạc sĩ Phật Pháp (MA in Buddha Dhamma) vào năm 2005, và tốt nghiệp Tiến sĩ Phật Pháp (PhD in Buddha Dhamma) vào năm 2018, tại Đại học Hoằng dương Phật giáo Nguyên thuỷ Quốc tế.

– Từ năm 2002 đến năm 2008, điều hành và hoàn tất chương trình chuyển ngữ Tam Tạng (Pāli), Chú Giải (Aṭṭhakathā) và Phụ Chú Giải (Ṭīkā), ấn bản Chaṭṭhasaṅgīti, từ mẫu tự Myanmar sang mẫu tự Latin do Ngài thiền sư Sīlānandābhivaṃsa khởi xướng và Ngài Aggasāmi (Khánh Hỷ) bảo trợ. Từ năm 2003 đến 2008 điều hành và hoàn tất công trình chuyển ngữ Tam Tạng Pāli.


– Từ năm 2006 đến 2018, thông dịch pháp thoại Miến-Việt trong các chuyến hoằng pháp tại Việt Nam của các quý Ngài Tam Tạng thứ 6 đến Ngài Tam Tạng thứ 14.

– Từ năm 2019 đến nay, lưu trú tại chùa Bửu Long, tiếp tục trau dồi Pháp học và Pháp hành qua sự thân cận, học hỏi từ Ngài Viên Minh (Viện chủ chùa Bửu Long) và Ngài Hộ Pháp (Aggamahāpaṇḍita – Bậc đại thiện trí cao thượng tại Thiền viện Viên Không), và dạy học cho các tăng trẻ trong bổn tự.

Cuộc đời tu sĩ Phật giáo là một hành trình trau dồi và hoàn thiện Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ, hay Pháp học và Pháp hành. Nói cách khác, tu sĩ Phật giáo chỉ có hai phận sự, đó là: Gantha-dhura – học hiểu, ghi nhớ, giảng dạy, viết lách và chia sẻ những lời Phật dạy trong Tam Tạng với sự tham khảo của Chú Giải và Phụ Chú Giải; và Vipassanā-dhura – thực hành thiền định và thiền tuệ đúng theo lời Phật dạy. (AA.i.28; DhpA.i.5).

Thông tin Sư Thiện Đức hỗ trợ điều hành và hoàn tất Chương trình chuyển ngữ Tam Tạng (Pāli), Chú Giải (Aṭṭhakathā) và Phụ Chú Giải (Ṭīkā), ấn bản Chaṭṭhasaṅgīti, từ mẫu tự Myanmar sang mẫu tự Latin: Chaṭṭhasaṅgīti Piṭaka Romanization Project; danh sách các vị trong ban cố vấn, quản lý và thực thi dự án: Advisory Board and Staff.

Ngoài ra, những dự án Công Viên Bảo Tàng Phật Giáo rất lớn tại Miến Điện và Hoa Kỳ cũng đang được tiến hành xây dựng.

 

Tiến Sĩ Đại Đức Thiện Đức Kusalagua Nhận Danh Hiệu Bậc Thiện Trí Học Sĩ 04/01/2023

Ngày 4/1/2023 vừa qua là ngày lễ Độc lập của Myanmar, và cũng ngày này hàng năm, chính phủ Myanmar công bố danh sách chư Tăng Ni và Phật tử trong nước cũng như nước ngoài được chính phủ Myanmar dâng tặng các Pháp hiệu cao quý liên quan nhiều lĩnh vực trong Phật giáo, bao gồm Pháp học, Pháp hành, hoằng pháp lợi sanh, từ thiện xã hội… Buổi lễ dâng tặng các Pháp hiệu cao quý này sẽ được chính phủ Myanmar long trọng tổ chức tại thủ đô Nay Pyi Daw vào ngày trăng tròn tháng 2 âm lịch, nhằm ngày 5/3/2023.

Thật ngạc nhiên, năm nay có một trường hợp ngoại lệ được chính phủ Myanmar dâng tặng Pháp hiệu Ganthavācaka-paṇḍita (Bậc Thiện Trí Học Sĩ). Ngạc nhiên là vì Pháp hiệu này từ trước đến nay chỉ dâng tặng cho chư Tăng Ni Myanmar để ghi nhận công hạnh bảo tồn và phát huy Pháp học Phật giáo.

Sau khi chính phủ Myanmar công bố danh sách, có một số Phật tử người Myanmar đã biết và gọi điện chúc mừng. Sư đã nói thế này và có lẽ họ hiểu vì họ là những hành giả thiền Vipassanā: “Công hạnh có hai loại – công hạnh hình thức và công hạnh nội hàm. Công hạnh hình thức là ở bên ngoài, là sự quy ước, chế định pháp, không có thật, và rất dễ tỷ lệ thuận với phiền não, tham chấp. Chỉ có công hạnh nội hàm mới là thật, và mới có thể đoạn trừ được vô minh, tham ái.”

Xin tri ân đến Tam Bảo, đến các Bậc Thầy Tổ, đến các bậc hữu ân và thí chủ trong ba thời, và biết ơn các duyên lành hội đủ! Năm mới 2023 và đầu Xuân Quý Mão, nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi hận thù! Nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi tham chấp! Nguyện cho tất cả chúng sanh sống trong hoà bình, yêu thương, bình an và sức khoẻ! Sādhu, sādhu, lành thay! (nguồn tin FB Sư Thiện Đức)

 

Một Số Hình Ảnh Sư Thiện Đức Cùng Chư Tăng Và Các Phật Tử Cùng Tu Tập, Làm Các Thiện Pháp & Đi Hành Hương Các Nơi Thánh Tích

 

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nhận thấy những lợi lạc vô cùng quý báu của Dhamma mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy, khoảng Rằm tháng 4 âm lịch năm 2020, con Dhamma Nanda và các bạn hữu Dhamma đã có tác ý phát triển trang Theravada.vn và hệ thống Phật Giáo Theravāda, nhằm tổng hợp lại các tài liệu Dhamma quý báu mà các Bậc Trưởng Lão và các Bậc Thiện Trí đã dày công lưu giữ và truyền dạy, nhằm đem lại lợi lạc đến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam.