Audios cuốn Trạch Pháp – Susan Elbaum Jootla Dalhouse

1. Trạch Pháp – Lời người dịch – Giới thiệu
2. Trạch Pháp – Nội dung thẩm sát
3. Trạch Pháp – Tam tướng
4. Trạch Pháp – Duyên sanh
5. Trạch Pháp – Năm uẩn
6. Trạch Pháp – Thẩm sát trong thiền
7. Trạch Pháp – Bát thánh đạo

 

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *