Audios cuốn Samana – Luangta Maha Boowa

1. Visions of a Samaṇa
2. Human Values & Human Worth
3. Medicine for the Mind
4. Right Here in the Heart
5. Birth and Death
6. From Ignorance to Emptiness
7. The Middleness of the Middle Way
8. An Heir to the Dhamma
9. The Work of a Contemplative
10. The Heart of a Samaṇa & The Ending

 

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *