Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Khuddakanikāye

Dhammapada-aṭṭhakathā

(Paṭhamo bhāgo)

Ganthārambhakathā

1.

Mahāmohatamonaddhe , loke lokantadassinā;

Yena saddhammapajjoto, jālito jalitiddhinā.

2.

Tassa pāde namassitvā, sambuddhassa sirīmato;

Saddhammañcassa pūjetvā, katvā saṅghassa cañjaliṃ.

3.

Taṃ taṃ kāraṇamāgamma, dhammādhammesu kovido;

Sampattasaddhammapado, satthā dhammapadaṃ subhaṃ.

4.

Desesi karuṇāvega-samussāhitamānaso;

Yaṃ ve devamanussānaṃ, pītipāmojjavaḍḍhanaṃ.

5.

Paramparābhatā tassa, nipuṇā atthavaṇṇanā;

Yā tambapaṇṇidīpamhi, dīpabhāsāya saṇṭhitā.

6.

Na sādhayati sesānaṃ, sattānaṃ hitasampadaṃ;

Appeva nāma sādheyya, sabbalokassa sā hitaṃ.

7.

Iti āsīsamānena, dantena samacārinā;

Kumārakassapenāhaṃ, therena thiracetasā.

8.

Saddhammaṭṭhitikāmena , sakkaccaṃ abhiyācito;

Taṃ bhāsaṃ ativitthāra-gatañca vacanakkamaṃ.

9.

Pahāyāropayitvāna , tantibhāsaṃ manoramaṃ;

Gāthānaṃ byañjanapadaṃ, yaṃ tattha na vibhāvitaṃ.

10.

Kevalaṃ taṃ vibhāvetvā, sesaṃ tameva atthato;

Bhāsantarena bhāsissaṃ, āvahanto vibhāvinaṃ;

Manaso pītipāmojjaṃ, atthadhammūpanissitanti.

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

* Source Tipitaka.org - Based on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD published by the Vipassana Research Institute

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *