VIDEOS [SUỐI NGUỒN TÂM LINH] 30. CĂN NHÀ THẬT CỦA CHÚNG TA | AJAHN CHAH

Videos [Suối Nguồn Tâm Linh] 30. Căn Nhà Thật Của Chúng Ta | Ajahn Chah

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tFKU9TXC_NI&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcV5ZGEVXFzTAn08jtcWDZZ0

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *