Videos [Suối Nguồn Tâm Linh] 20. Thiền Định | Ajahn Chah

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WDE2_iiTyys&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcV5ZGEVXFzTAn08jtcWDZZ0

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *