Videos [PHƯỚC THIỆN] 19. Giới Người Tại Gia F – Nghi Thức Thọ Trì Bát Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHƯỚC THIỆN] 19. Giới Người Tại Gia F – Nghi Thức Thọ Trì Bát Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=K9tF3h-zaYQ&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWTI1uRdPyxGR8GgTkmMsCx

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Bình Luận Facebook
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *