Videos [PHƯỚC THIỆN] 17. Giới Người Tại Gia D – Bát Giới 1 – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHƯỚC THIỆN] 17. Giới Người Tại Gia D – Bát Giới 1 – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YNzy7CQurRY&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWTI1uRdPyxGR8GgTkmMsCx

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Bình Luận Facebook
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *