VIDEOS ĐỌC HIỂU PĀḶI 22: ĐẠI KINH THIẾT LẬP NIỆM: TUỲ QUÁN THÂN (QUÁN OAI NGHI, VẬT NHỜM GỚM, TỨ ĐẠI)

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 22: ĐẠI KINH THIẾT LẬP NIỆM: TUỲ QUÁN THÂN (QUÁN OAI NGHI, VẬT NHỜM GỚM, TỨ ĐẠI)

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *