Bộ Videos Học Tiếng Pali Vỡ Lòng – Lớp Pali Online – Sư Tinh Tuệ, chùa Siêu Lý Phú Định

Bộ Videos Học Tiếng Pali Vỡ Lòng – Lớp Pali Online – Sư Tinh Tuệ, chùa Siêu Lý Phú Định

Bài 1ABài 1 A – Mẫu Tự Pali
Ngày 25-4-2020
Bài 1BBài 1 B – Mẫu Tự Pali tiếp theo
Ngày 28-4-2020
Bài 1CBài 1 C – Mẫu Tự Pali tiếp theo, Số đếm, Chào hỏi
Bài 2ABài 2A – Thái tử Tất Đạt giáng sinh
Bài 2BBài 2B – Thái tử Tất Đạt giáng sinh (tt)
Bài 3ABài 3A – Hoàng tộc
Bài 3BBài 3B – Hoàng tộc- sửa bài tập
Bài 4ABài 4A – Đạo sĩ Asita chúc mừng
Bài 4BBài 4B – Đạo sĩ Asita chúc mừng – Từ vựng, đàm thoại, hỏi tuổi
Bài 4CBài 4C- Đạo sĩ Asita chúc mừng – sửa bài tập
Bài 5ABài 5A- Lễ đặt tên
Bài 5BBài 5B- Lễ đặt tên (tt)
Bài 5CBài 5C- Lễ đặt tên (tt) – sửa bài tập
Bài 6ABài 6A- Lễ Hạ Điền
Bài 6BBài 6B – Lễ Hạ Điền (đàm thoại nơi chốn, cách sử dụng thì hiện tại, bảng chia động từ Karoti thì hiện tại)

09/06/2020

Bài 6CBài 6C- Lễ Hạ Điền (sửa bài tập, trả lời câu hỏi đoạn văn)
11/06/2020
Bài 7Abài 7.A: THUỞ ẤU THƠ (từ vựng, bảng chia danh từ nữ tính Ammā)

16/6/2020

Files bài học 7

Bài 7Bbài 7.B: THUỞ ẤU THƠ (1 số liên từ, sửa bài tập)

8/06/2020 (thứ 5 lúc 19h30- 21h)

Files sửa bài tập 7

Bài 8Abài 7.B: THUỞ ẤU THƠ (đoạn văn);

bài 8.A: VĂN VÕ SONG TOÀN (từ vựng, bảng chia động từ Pacati thì quá khứ)
Ngày 20: 23/06/2020 (thứ 3 lúc 19h30- 21h)

File bài học

 

Cập nhật 25-6-2020

Nguồn: FB VNTrân & Vietheravada

 

 

Bình Luận Facebook

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *