Trưởng Lão Buddhaghosa

Mục Lục

Lời Nói Đầu
Lời Tựa

Chương I – CUỘC ĐỜI NGÀI BUDDHAGHOSA

Tính ưu việt nơi ngài Buddhaghosa
Sự khan hiếm tư liệu viết tiểu sử tại Ấn Độ cổ đại
Những tư liệu tiểu sử ngài Buddhaghosa
Bản tường trình Dhammakitti viết về Buddhaghosa
Độ tin cậy về bản tường trình Dhammakitti
Độ tin cậy về những thời điểm Buddhaghosa xuất hiện, được Dhammakitti ghi lại trong tác phẩm của mình
Tài năng kiến thức Bà-la-môn của ngài Buddhaghosa
Điểm trùng lắp trong bản tường trình Dhammakitti về cuộc đời Buddhaghosa với bằng chứng nơi các bản chú giải

Chương II – BUDDHAGHOSA MỘT NHÂN VẬT HUYỀN THOẠI

Những truyền thuyết về Ngài Buddhaghosa
Buddhaghosa chào đời trong một gia đình Bà-la-môn
Nền giáo dục
Buddhaghosa Quy Phật
Sứ mệnh sang đảo quốc Tích Lan đã được hoạch định
Câu chuyện quy y Phật của thân phụ Ngài Buddhaghosa
Cuộc viếng thăm đảo quốc Tích Lan
Kiến thức của Ngài Buddhaghosa bị thử thách
Buddhaghosa bận rộn dịch kinh Phật
Kiến thức tiếng Phạn của Buddhaghosa được tỏ lộ
Trí thông minh lanh lợi của ngài Buddhaghosa.
Ngài Buddhaghosa quay trở lại Ấn Độ
Chuyện kể về chuyến thăm Miến Điện.
Ngài Buddhaghosa qua đời
Cuộc mai táng ngài Buddhaghosa
Giá trị lịch sử tác phẩm Buddhaghosuppatti
Những nguồn khả dĩ có được về Buddhaghosa huyền thoại
Truyện kể về Ngài Nāgasena
Truyện kể về Moggaliputta Tissa

 

Chương III – NGUỒN GỐC VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG BẢN CHÚ GIẢI KINH PHẬT

Đặc tính một bản chú giải
Sự cần thiết phải có những bản chú giải kinh Phật
Trao đổi tư tưởng nơi những đồ đệ tiên khởi của Đức Phật
Chú giải của Đức Phật
Bản chú giải Kinh Phật của ngài Sāriputta
Phát triển chú giải Kinh Phật do một số đồ đệ của Đức Phật thực hiện-Ngài Mahākaccāyana
Mahākottita
Tác phẩm Abhidhamma, một bản chú giải kinh Phật.

Hai lớp Veyyākaraṇa trong văn học Phật giáo cổ đại
Các tác phẩm của Mahākaccāyana
Katthāvatthu
Nhà vua Milinda-Pañho
Các vị tiền nhiệm của Buddhaghosa
Các vị niên trưởng (Porāṇas)
Kết luận

Chương IV – CÁC TÁC PHẨM CỦA NGÀI BUDDHAGHOSA

Tác phẩm Ñānodaya
Tác phẩm Atthasālini
Tác phẩm Visuddimagga
Nội dung tác phẩm Visuddhimagga
Các chú giải kinh Phật Tích Lan viết về Tam tạng (Tripiṭaka)
Các bản chú giải về Vinaya Piṭaka – Tác phẩm Samantapāsādikā
Tác phẩm Kaṅkhāvitaraṇī
Các bài bình luận về Kinh tạng (Sutta Piṭaka) Chú giải Trường bộ kinh (Sumaṅgalavilāsinī)

Chú giải Trung bộ kinh (Papañcasūdanī)
Chú giải Tương Ưng kinh (Sāratthapakāsinī)
Chú giải Tăng Chi kinh (Manorathapūraṇī)
Chú giải Tiểu Bộ kinh (Khuddakanikāyaṭṭhakathā)
Chú giải Pháp cú kinh (Dhammapadaṭṭhakathā)
Chú giải Tạng Diệu pháp (Abhidhamma Piṭaka)
Tác phẩm Pitakaṭyalakkhaṇagandha
Tác phẩm Padyacūḍāmaṇī
Một số tác phẩm khác của Buddhaghosa
Tác phẩm của Buddhaghosa – một kho tàng sử liệu quan trọng

Chương V – NHỮNG NGƯỜI KẾ VỊ BUDDHAGHOSA

Sự nghiệp dang dở của ngài Buddhaghosa
Những người kế vị ông đã hoàn tất
Buddhaghosa và Buddhadatta
Buddhaghosa
 và Dhammapāla

 

Chương VI – ĐẶC TÍNH BÁCH KHOA TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA BUDDHAGHOSA

Thiên văn học
Kiến thức văn phạm
Kiến thức Địa Lý
Tường thuật về các giáo phái Ấn Độ
Bản tường thuật về các bộ tộc Ấn Độ
Tường trình về các vua chúa và dân quí tộc Ấn Độ
Tường trình về Anāthapiṇḍika
Tường thuật về Bodhirājakumāra
Hệ động vật và thực vật

Những minh họa về cách xử thế thời xưa
Hồi ký về đảo quốc Tích Lan
Kiến thức giải phẫu học của Buddhaghosa

 

Chương VII – TRIẾT LÝ CỦA BUDDHAGHOSA

Việc đào luyện triết học ban đầu của Buddhaghosa
Mối tương quan với trường phái Patañjali
Ảnh hưởng Phật giáo nơi Buddhaghosa
Citta (tâm)
Phassa (tiếp xúc)
Vedanā (thọ)
Viññāṇakkhandha (thức uẩn)
Saññākkhandha (tưởng uẩn)
Saṅkhārakhandha (hành uẩn)
Khandha (uẩn)
Kamma (nghiệp chướng)

Chương VIII – BUDDHAGHOSA DIỄN GIẢI VỀ PHẬT GIÁO

Những tài liệu Buddhaghosa sử dụng
Sīla (giới)
Indriya (giác quan hay là căn)
Pītti (Phỉ lạc)
Upekkhā (tâm xả)
Samādhi (định)
Jhāna (Thiền)
Vimuttiñānaṃ (Tuệ giải thoát)
Dhamma (Giáo Pháp)
Dhutaṅga (khổ luyện)
Nirvāṇa (Niết-bàn)

KẾT LUẬN

 

—————————–

Bài viết được trích từ cuốn Trưởng Lão Buddhaghosa – tác giả Bimala Charan Law, M.A., B.L., dịch giả Thiện Minh Tỳ Khưu

* Link  cuốn Trưởng Lão Buddhaghosa
* Link  tải sách ebook Trưởng Lão Buddhaghosa
* Link  video cuốn Trưởng Lão Buddhaghosa
* Link  audio cuốn Trưởng Lão Buddhaghosa
* Link  thư mục tác giả Thiện Minh Tỳ Khưu
* Link  thư mục ebook Thiện Minh Tỳ Khưu
* Link  giới thiệu tác giả Thiện Minh Tỳ Khưu
* Link  tải app mobile Phật Giáo Theravāda 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *