THÁI ĐỘ ĐÚNG VỚI NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG LÚC HÀNH THIỀN

10/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam

Câu hỏi của thiền sinh: Bạch Sayadaw, con chưa bao giờ tham gia khóa thiền nào trước đây, con từng học thiền qua mạng và qua sách vở. Trước khóa thiền, con có trải nghiệm mất đi hơi thở và thân thể trong lúc hành thiền, mọi thứ như thảy đều biến mất vào thời điểm đấy. Con vẫn tự hỏi điều gì đã xảy ra và con nên làm gì cho sự thực hành của mình?

Là vì dính mắc để cố gắng cảm thấy hơi thở và thân thể. Là vì không chấp nhận sự ra đi của hơi thở và thân thể. Khi có trải nghiệm như thế, bạn cần chấp nhận sự biến mất của hơi thở và thân thể. Vậy mà tâm bạn không chịu buông bỏ mà ngược lại tâm bạn lại níu giữ các đối tượng đó, như vậy là sai. Sự biến mất của thân thể và hơi thở diễn ra như thế là đúng, nhưng sự níu giữ của bạn khi kinh nghiệm ấy diễn ra là sai.

Mỗi khi kinh nghiệm tương tự sinh khởi, bạn không cần làm gì hơn, đơn giản là chấp nhận nó. Cả khi ý niệm về ta hay về ai đó tự dưng biến mất, cũng nên cố gắng chấp nhận. Đừng chấp thủ vì như thế là sai lầm; hãy thực hành điều đúng đắn, ta sẽ chứng nghiệm Sự Thật. Bạn nên cố gắng tiếp tục thực hành, chấp nhận sự thật của những gì đang xảy ra, kể cả sự biến mất của thân và tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *