Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 02. Kinh Hiri Ottappa | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 02. Kinh Hiri Ottappa | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nFQku4LezlM&

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 05. Kinh Một Khối Đau Khổ Lớn (Phần 2) – Mahadukkha 2 |Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 05. Kinh Một Khối Đau Khổ Lớn (Phần 2) – Mahadukkha 2 |Thiền Sư U

ĐỌC BÀI VIẾT