PHẦN 1 – ĐẠI LƯỢC QUAN ĐIỂM TRI THỨC NIGANTHA

ĐẠI LƯỢC QUAN ĐIỂM TRI THỨC NIGANTHA

Cứu cánh giải thoát của phái Nigaṇṭha là một thế giới bên kia tối thượng, ở đó tâm thức con người sẽ được chan hòa trong một sự an lạc vĩnh cửu, không có đau khổ; thậm chí cảm giác hạnh phúc, ở đó cũng là siêu cảm giác, không phải cảm giác  bình thường ở cõi thế gian này. Thay vì Phật giáo có Bát chi đạo dẫn đến giải thoát, phái Nigaṇṭha chủ trương chỉ có ba chi đạo

1)Sammāñāṇa: Sự hiểu biết và nhận thức chín chắn,đúng đắn về vị Giáo chủ của mình.

2) Sammādassana: Lòng tin tưởng bất thối đối với bậc Giáo chủ, thấy chỉ có Ngài là đối tượng duy nhất để nương nhờ.

3) Sammācarita: Sự thực hành đúng đắn dựa theo giáo thuyết để ngăn chặn tham ái và làm chủ được thân tâm cùng ngoại cảnh.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *