Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy.

-ooOoo-

 

LIVE TRỰC TIẾP CÁC BUỔI THUYẾT PHÁP, CÁC KHÓA THIỀN, PHÁP HỘI, LỚP DẠY DHAMMA ONLINE TRÊN KÊNH PHẬT GIÁO THERAVĀDA

 

 

NỘI DUNG BUỔI BUỔI ZOOM SẮP DIỄN RA

(sẽ được cập nhật trước giờ LIVE khoảng 1-2 tiếng…)

-ooOoo-

Kính xin thông báo đến cả lớp!

Hôm nay Thứ Ba – 26/10/2021, là buổi học tiếp theo “Lớp Đọc Hiểu Kinh Trung Bộ Pāḷi” do Sư Thiện Hảo giảng dạy. Kính mời Quý vị cả lớp sắp xếp học trực tuyến qua ứng dụng Zoom ạ:

 
– Thời gian: 19:00 – 20:45
– Zoom ID: 294 393 3530 – Passcode: 123456789
 
P.s. Ngoài ra quý vị có thể tham gia lớp trực tiếp tại: Youtube.com/c/THERAVADAVN hoặc https://theravada.vn/live
 
Kính thông báo! 🙏 🙏 🙏

-ooOoo-

Kính gửi toàn thể quý vị chương trình thuyết Pháp ngày 23/10

TUỲ HỶ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG CÙNG VỚI NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO PA-AUK SAYADAWGYI 🌿

* Bài viết có cập nhật và bổ xung thông tin

Xin mời tất cả Đại Chúng cùng tham gia buổi Tuỳ Huỷ Phước Cúng Dường cùng với Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Sayadawgyi đến nhóm Pa-Auk International Support Group vào 16:30 Thứ 7, Ngày 23/10/2021 theo thông tin chi tiết bên dưới:

– Chủ đề: Tuỳ Huỷ Phước Cúng Dường cùng với Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Sayadawgyi
– Thời gian: 16:30 (giờ VN) Thứ 7, Ngày 23/10/2021
– Giảng Sư: Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Sayadawgyi
– Giảng Sư: Sayadaw U Janakābhivaṃsa
– Thông dịch: Tỳ Khưu Pháp Thắng

————-

Zoom ID : 839 655 464 86 | Passcode: DANA
Tên đăng nhập theo cú pháp: VN – Tên
Ví dụ: VN-Nguyễn Văn A

 

-ooOoo-

P.s. Quý vị có thể tham gia lớp qua ứng dụng Zoom hoặc theo dõi LIVE trên kênh YouTube PHẬT GIÁO THERAVADA VN. Ngoài ra quý vị có thể tham gia lớp trực tiếp tại cửa sổ Zoom tại đây ạ: https://theravada.vn/live

Kính thông báo! 🙏 🙏 🙏

 

 

 

LỊCH LIVE STREAM DỰ KIẾN 2021

 

CÁC NỀN TẢNG THƯỜNG PHÁT LIVE TRỰC TIẾP

YOUTUBE | FB GROUP | TWITTER | FANPAGE | APP THERAVADA

-ooOoo-

Quý vị có thể bấm vào các sự kiện và thêm vào Lịch của mình để sau này nhận được các thông báo trước khi sự kiện diễn ra khoảng 10-20 phút ạ. 

Nguyện mong tất cả quý vị hoan hỷ cùng chia sẻ lịch sự kiện Theravāda LIVE, chia sẻ phước thiện pháp thí thanh cao trên theravada.vn/LIVE này để ai đó hữu duyên biết được Dhamma; cầu mong quý vị được tấn hóa, được lợi lạc trong Dhamma, được thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an lạc lâu dài trong khắp mọi nơi.

 

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn.

Trong tâm từ,

BQT Theravada.vn

 

 

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app