Lịch Học Các Lớp Pāḷi Tháng 01/2023 – Do Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) Giảng Dạy

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy.
vb
BTC Kính thông báo đến Quý Chư Tăng, Quý Cô Tu Nữ & Quý vị học viên
vb

Lịch Học Các Lớp Pāḷi Tháng 01/2023 – Do Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) Giảng Dạy

– Tụng Tipitaka: 4:00 – 5:00 Thứ Ba, Thứ Năm & Thứ Bảy.

– Visuddhimagga – Thanh Tịnh Đạo: 8:00 – 10:00 Thứ Tư.

– Vinaya 1 – Pārājika (Luật 1 – Pārājika): 13:30 – 15:00 Thứ Tư.

– Pāḷi Căn Bản: 7:30 – 9:30 Thứ Sáu & Chủ Nhật.

– Pāḷi Nâng Cao: 13:30 – 15:00 Thứ Sáu & Chủ Nhật.

Lịch chi tiết:

 

Link tham gia Nhóm các lớp học Pāḷi do Sư Thiện Hảo giảng dạy/ hướng dẫn:

– Tụng Tipitaka 4h sáng hàng ngày [ONLINE]: https://zalo.me/g/cxuxez751
– Nhóm hành thiền 2 ngày/1 tháng (Rằm & cuối tháng) [OFFLINE]: https://zalo.me/g/anosek306
– Lớp Pāḷi Căn Bản (Đọc hiểu Pāḷi, Pali Made Easy & The New Pali Courses) [ONLINE + OFFLINE]: https://zalo.me/g/pqwbtp790
– Lớp Pāḷi Nâng Cao (Kaccāyana & Padarūpasiddhi) [ONLINE + OFFLINE]: https://zalo.me/g/gmbioc591
– Lớp Visuddhimagga – Thanh Tịnh Đạo (Mūla & Aṭṭhakathā) [ONLINE + OFFLINE]: https://zalo.me/g/egdmuo795
– Lớp Vinaya 1, Pārājika – Luật 1, Pārājika (Mūla, Aṭṭhakathā & Ṭīkā) [ONLINE + OFFLINE]: https://zalo.me/g/imoymp369
vb
BTC TheravadaVN
Kính thông báo,