06/02/20 – Trung tâm Tự nhiên Thabarwa Shwe Chaung, Miến Điện

Dù các bạn đến Thabarwa chỉ với mục đích làm tình nguyện nhưng cũng không nên chối bỏ việc giữ giới, nên giữ tâm bình lặng và trong sạch. Những thiện pháp như bố thí, giúp đỡ hay chia sẻ thôi thì không đủ; các bạn cần giữ vững ít nhất năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất say. Bên cạnh đó, bạn cần chánh niệm để giữ tâm bình lặng và trong sạch. Hành thiền như thế này chính là đang giữ cho tâm bình lặng và trong sạch. Bên cạnh đó, các bạn hãy trì giới một cách tự nhiên. Khi đang ngồi ở đây, các bạn đang không sát sanh, không trộm cắp, không phạm một giới nào cả. Các bạn nên hiểu rằng hành thiền cũng là một loại thiện pháp. Càng ít người hành thiền thì sẽ càng khó khăn cho những người hành thiền. Nếu nhiều người hành thiền hơn, cả người ngoại quốc và những người có sức ảnh hưởng lớn cùng tu tập thì sẽ khích lệ được hội chúng, sự thực hành sẽ dễ dàng hơn. Bạn nên làm tình nguyện và đồng thời bạn cũng nên hành thiền, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Tại một đất nước mà không ai hành thiền cả, việc hành thiền sẽ rất khó. Cũng bởi vì đất nước Miến Điện này có nhiều người tu tập, nên rất dễ để bạn cùng tu tập nơi đây. Những người địa phương cũng hăng hái tu tập hơn khi họ thấy người ngoại quốc thực hành cùng với người bản địa. Bởi vậy đây là một pháp thiện trong thiền tập. Nếu có thể, bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm hành thiền; hãy dạy họ những gì bạn hiểu. Đó không chỉ là trò chuyện đơn thuần mà còn là thiện pháp chia sẻ hiểu biết về Sự thật.

Việc cùng nhau thực hành nhiều loại thiện pháp, không chỉ mỗi hành thiền, mà còn trì giới và làm các việc thiện nguyện thì trọn vẹn. Nhưng hầu hết các thiền sinh không thực hành như thế. Họ chỉ nhấn mạnh việc tình nguyện giúp đỡ, bố thí và chia sẻ cái hiểu của họ. Điều đó không trọn vẹn. Các bạn còn trẻ, các bạn có trí tuệ, có sức khỏe, thế nên các bạn nên làm mọi loại thiện pháp nhiều hết mức có thể. Bằng cách này, các bạn có thể nâng cao tiêu chuẩn của tình nguyện viên và thiền sinh. Thời điểm đầu sẽ rất khó khăn nhưng càng về sau sẽ càng thuận lợi, các bạn cần kiên nhẫn. So với làm thiện pháp, trì giới quan trọng hơn. So với làm thiện pháp và trì giới, hành thiền quan trọng nhất. Chúng ta nên cố gắng làm những điều tốt nhất trong sự thực hành thiện pháp này. Chúng ta không thể làm một mình nhưng có thể làm cùng nhau. Nếu có nhiều tình nguyện viên và thiền sinh hiểu được và thực hành được như thế, mọi thứ sẽ không còn khó khăn nữa. Việc vừa làm thiện pháp, vừa không phạm giới và giữ tâm bình lặng, trong sạch sẽ rất khó đối với các tình nguyện viên nước ngoài, nhưng không phải không thực hiện được. Chúng ta nên cố gắng làm. Chỉ cần có ý chí bạn sẽ tìm được con đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *