CÁC BÀI GIẢNG VỀ VI DIỆU PHÁP ABHIDHAMMA TRONG ĐỜI SỐNG – BHANTE CAKKAPALA (ENGLISH)

Bhante Cakkapala – Abhidhamma In Daily Life                                                                                                                             Mangala Vihara Buddhist Temple, 30 Jln Eunos, Singapore 419495 He was ordained as

ĐỌC BÀI VIẾT